UTIL: ADUNAREA GENERALĂ DE ALEGERE A ORGANELOR DE CONDUCERE ALE BAROULUI TIMIȘ: 22.05.2019, ORA 15:00, AULA UNIVERSITĂȚII DE VEST DIN TIMIȘOARA, TIMIȘOARA, BD. VASILE PÂRVAN NR. 4, JUD. TIMIȘ

Dragi Colegi,


Pentru eficientizarea organizării Adunării Generale Elective din data de 22.05.2019, vă rog să aveți în vedere următoarele informații:

1. Buletinele de vot se vor ridica nominal, prin semnătură de primire, înmânându-se un singur buletin de vot / persoană.

2. Votul se va desfășura prin încercuirea fie a numărului de ordine de pe buletinul de vot, fie a numelui și prenumelui candidatului, fie a ambelor mențiuni.

3. Buletinele de vot valabile sunt cele care cuprind minim 1 candidat votat și maxim 11 candidați votați. Celelalte buletine de vot care nu vor îndeplini aceste condiții, vor fi declarate nule.

4. Fiecare candidat are dreptul să își desemneze un reprezentant în Comisia de numărare a voturilor.

5. Votul se desfășoară numai în incinta Aulei Magna din cadrul Universității de Vest din Timișoara, buletinele de vot introducându-se ulterior în urnele special amenajate în acest scop, ambele operațiuni desfășurându-se numai după constituirea Comisiei de numărare a voturilor.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 937