ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 26.05.2020, ORA 14:00

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 26.05.2020, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 12.05.2020.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Schimbare adresă sediu profesional al CI Erdelean Cristina, noua adresă fiind în Dumbrăvița, str. Toledo nr. 5, jud. Timiș.

3. Cerere de reînscriere pe Tabloul Avocaților cu drept de exercitare a profesiei formulată de Domnul Avocat Tatu Ovidiu, începând cu data de 01.05.2020.

4. Cerere de reluare a activității formulată de Doamna Avocat Maria Tuca, începând cu data de 01.06.2020 (revenire din concediul de creștere și îngrijire copil).

5. Acte încheiate de SCPA Ligia Cătuna și Asociații.

6. Cerere de înscriere pe Tabloul Avocaților Incompatibili formulată de Domnul Avocat Gabriel Sztrava, începând cu data de 14.05.2020.

7. Cerere de suspendare din exercitarea profesiei de avocat, formulată de Doamna Avocat Laura Brehar, începând cu data de 17.03.2020.

8. Act adițional la contractul de colaborare încheiat între CI Covaci Răzvan și Avocat Cristina Șeitan.

9. Act adițional la contractul de colaborare încheiat între CI Covaci Răzvan și Avocat Bura Bianca Iasmina Alexandra.

10. Cerere de intrare în concediu de creștere copil până la vârsta de 2 ani, începând cu data de 01.06.2020, formulată de Doamna Avocat Murariu Roxana Angelica.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

11. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 12.05.2020 - 26.05.2020.

12. Informare privind activitatea Decanului, a Baroului Timiș, a avocaților din Baroul Timiș și a instanțelor din județul Timiș. Măsuri necesare. Informare privind activitatea UNBR. Informare privind măsurile dispuse în legătură cu activitatea avocaților.

DEPUNERE JURĂMÂNT AVOCAȚI STAGIARI/DEFINITIVI

13. Avocat Ștefan-Adrian Ruja - CI Onița-Mârșu Mihaela Anișoara.

14. Avocat Alexandra Martin - CI Eugen Boeru.

15. Avocat Aurora Elena Codreș - CI Pușța Alexandru Cătălin.

PLÂNGERI DISCIPLINARE

16. Plângere formulată de petentul M.Ț. împotriva Domnului Avocat A.D..

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 24.05.2020, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 24.05.2020, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș și au fost transmise prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1411