ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 09.06.2020, ORA 14:00

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 09.06.2020, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 26.05.2020.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Cerere de înființare sediu secundar al Hosszu, Ioniță, Gera, Pașca și Asociații SPARL (cu sediul în Arad) la adresa Timișoara, str. Vasile Alecsandri nr. 5, ap. 6A, jud. Timiș.

3. Schimbare denumire SPARL Gilescu, Văleanu & Partenerii, denumirea veche fiind SPARL Gilescu, Văleanu Nathanzon & Partenerii.

4. Încetare contract de colaborare dintre CI Pușa Alexandru Cătălin și avocat stagiar Codreș Aurora-Elena.

5. Act adițional la contractul de colaborare dintre CI Dr. Adrian Fanu-Moca și CI Grega Vasile-Cristian.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

6. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 26.05.2020 - 09.06.2020.

7. Informare privind activitatea Decanului, a Baroului Timiș, a avocaților din Baroul Timiș și a instanțelor din județul Timiș. Măsuri necesare. Informare privind activitatea UNBR. Informare privind măsurile dispuse în legătură cu activitatea avocaților.

PLÂNGERI DISCIPLINARE

8. Cerere restituire onorariu formulată de petenta R.C. împotriva Domnului Avocat A.G..

DIVERSE

9. Adresă Ministerul Justiției referitor executare silită debitor.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 08.06.2020, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 08.06.2020, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș și au fost transmise prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1223