NOUL WEBSITE WWW.BAROUL-TIMIS.RO ȘI NOUA PLATFORMĂ INTERNĂ, DESTINATĂ EXCLUSIV AVOCAȚILOR DIN BAROUL TIMIȘ

În data de 16 Septembrie 2017, Baroul Timiș a lansat noul website, disponibil la adresa www.baroul-timis.ro, precum și o platformă internă, destinată exclusiv avocaților din Baroul Timiș, la care accesul se realizează printr-un user și o parolă individuale.

Website-ul și platforma internă au fost realizate de dCODE WEB DEVELOPMENT, identificată prin J 35/902/2017, CIF 37262523, oferta fiind aprobată prin Hotărârea Consiliului Baroului Timiș nr. 5/14.03.2017, publicată pe website-ul www.baroul-timis.ro.

Noul website este unul modern, estetic, care reușește să îmbine elemente de natură istorică, ce țin de originea și evoluția Baroului Timiș, cu chestiuni actuale și funcționalități destinate atât justițiabilului, cât și profesionistului avocat.

Astfel, la rubrica pagina principală, în partea superioară, se regăsește noua siglă a Baroului Timiș, precum și meniul website-ului.

De asemenea, în partea superioară dreapta, se găsește un motor de căutare în tot website-ul, unde pot fi căutate orice tip de informații postate pe website, utilizând și introducând în motorul de căutare minim 3 caractere din cuvântul dorit.

Se oferă o scurtă descriere a Baroului Timiș, precum și elementele de natură istorică de care aminteam anterior. În același timp, se afișează în ordine cronologică inversă ultimele 4 știri postate pe website.

În partea inferioară, se regăsește de asemenea, noua siglă a Baroului Timiș, datele de contact, meniul website-ului, precum și link-urile utile, respectiv accesul direct la paginile Uniunii Naționale a Barourilor din România, Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților - Centrul Teritorial Timișoara, Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, portalul instanțelor de judecată, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Curții Constituționale a României, Oficiului Național al Registrului Comerțului, Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Ministerului Finanțelor Publice, Librăriei UJMAG, juridice.ro, partenerii Baroului Timiș.

Tot aici se oferă un calculator al taxelor judiciare de timbru, în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 80/2013, precum și termenii și condițiile de utilizare a website-ului Baroului Timiș.

Rubrica despre noi debutează cu sintagma ’AVOCATUL ESTE PARTENERUL INDISPENSABIL AL JUSTIȚIEI ȘI ESTE OCROTIT DE LEGE’’, concluzie susținută de dispozițiile art. 39 din Legea nr. 51/1995 republicată și modificată.

Se oferă istoricul Baroului Timiș, începând cu data de 25 Ianuarie 1875, dată la care a fost constituită Camera Avocaților Timișoara.

Sunt prezentați în ordine cronologică, în condiții grafice deosebite, toți Decanii Baroului Timiș, în perioada 1875 - 2016. Din nefericire, nu deținem fotografii ale tuturor celor care au ocupat această Demnitate de-a lungul perioadei amintite.

Sunt prezentate de asemenea, actele originale de înființare a Camerei Avocaților Timișoara, constituită la data de 25 Ianuarie 1875.

Rubrica organizare prezintă Adunarea Generală a Avocaților din Baroul Timiș, Consiliul Baroului Timiș, Decanul și Prodecanul Baroului Timiș, Comisia de Disciplină, Curtea de Arbitraj Profesional a Avocaților, Comisia de Cenzori, Departamentele Secretariat și Contabilitate, cu atribuțiile fiecărei instituții, cu indicarea persoanelor care ocupă aceste Demnități și funcții în prezent.

Rubrica Tabloul Avocaților prezintă avocații definitivi, avocații stagiari, cabinetele asociate sau grupate, societățile civile profesionale și societățile profesionale, avocații străini, avocații fără drept de exercitare a profesiei, respectiv avocații suspendați și avocații incompatibili, indicând conținutul stabilit de lege și de statutul profesiei de avocat.

Există și aici un motor de căutare, selecția realizându-se în funcție de caracterele introduse (minim 2 caractere).

Rubrica știri prezintă știrile postate pe website, grupate pe categorii, respectiv:

  • Toate articolele;
  • Hotărâri și decizii;
  • Evenimente;
  • Diverse;
  • Ordinea de zi a ședințelor de consiliu;
  • Examene;
  • INPPA;
  • Pregătire profesională;
  • Relații internaționale;
  • Comunicări UNBR.

Categoriile respective vor fi vizibile pe website numai dacă există conținut încărcat în fiecare dintre acestea.

În perioada următoare, ca urmare a inițiativei Comisiei Permanente din cadrul Uniunii Naționale a Barourilor din România, rubrica comunicări UNBR va fi optimizată, pentru a prelua automat știri și informații din Platforma de comunicare online a UNBR, care la rândul ei va prelua automat știri și informații de pe website-ul Baroului Timiș.

Clasificarea știrilor se realizează în același timp și cronologic.

Fiecare știre postată pe website este trimisă automat în emailurile avocaților din Baroul Timiș.

Rubrica asistența judiciară prezintă Registrul de Asistență Judiciară (RAJ), avocații responsabili, documente, precum și programările lunare.

Rubrica curatori speciali prezintă informații utile pentru plata remunerațiilor de curator, descrierea activității curatorului, precum și Registrul Avocaților din Baroul Timiș care pot fi desemnați de instanțele judecătorești, în condițiile legii, în calitate de curatori speciali, registru care se va actualiza la fiecare ședință de Consiliu, în funcție de cererile depuse.

Rubrica contact oferă datele de contact, datele de identificare, datele bancare, programul de audiențe al Decanului și Prodecanului și, respectiv, programul de funcționare al Baroului Timiș.

Din website-ul www.baroul-timis.ro, în partea inferioară dreapta, acces avocați, se realizează accesul la platforma internă, destinată exclusiv avocaților din Baroul Timiș, la care accesul se realizează printr-un user și o parolă individuale.

În cadrul platformei interne, pot fi vizionate aceleași știri care apar și pe website-ul Baroului Timiș, precum și alte știri de interes exclusiv pentru avocați, care nu vor fi făcute publice pe website.

Există un forum de discuții și dezbateri, în interiorul căruia se pot exprima voturi pe diferite probleme puse în discuție, vot care va putea fi extins și la adunările generale, conform prevederilor Statutului Profesiei de Avocat.

Există un sistem de transfer în timp real de documente în orice format, între avocați.

Există un program electronic de calcul al contribuției datorată bugetului Baroului Timiș și, respectiv, UNBR, care calculează totodată și penalitățile de întârziere datorate pentru depășirea scadenței obligației, utilizând dispozițiile legale.

De asemenea, se poate calcula contribuția datorată bugetului Casei de Asigurări a Avocaților, inclusiv penalitățile de întârziere, după același regim descris anterior. Programul oferă posibilitatea evidențierii veniturilor lunare din cauze contractate în calitate de avocat ales, precum și a veniturilor lunare din cauze penale din oficiu.

Ulterior completării acestor rubrici, se generează în mod automat declarația de venit, în formatul utilizat de CAA Filiala Timiș (valabil la nivel național), completată, care poate fi descărcată și/sau trimisă în mod electronic (email: declaratie@baroul-timis.ro) către CAA Filiala Timiș.

În fine, la contul profesional al fiecărui avocat, pot fi atașate documente din dosarul personal al acestuia, vizibile exclusiv în cadrul platformei interne.

Atât website-ul, cât și platforma internă, vor oferi permanent ultimele informații de actualitate, atât pentru justițiabil, cât și pentru avocat.

Atât website-ul, cât și platforma internă, vor fi monitorizate permanent, în vederea îmbunătățirii și perfecționării lor, în interesul justițiabilului și al avocatului, membru al Baroului Timiș.

DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 3394