MATERIALE PENTRU ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A AVOCAȚILOR DIN BAROUL TIMIȘ ȘI, RESPECTIV, A MEMBRILOR CAA FILIALA TIMIȘ

Stimați Colegi,


Pe platforma internă dedicată membrilor Baroului Timiș, au fost publicate Raportul Consiliului Baroului Timiș pentru anul 2017, Proiectul de Buget al CAA Filiala Timiș pentru anul 2018, Raportul Comisiei de Cenzori a Filialei Timiș a CAA pentru anul 2017, Raportul Consiliului de Administrație al Filialei Timiș a CAA pentru anul 2017, care vor fi supuse aprobării în Adunarea Generală Ordinară a Avocaților și, respectiv, a membrilor CAA Filiala Timiș, din data de 19.03.2018/20.03.2018. Urmează a se publica Raportul Comisiei de Cenzori a Baroului Timiș pentru anul 2017. Toate aceste materiale le puteți consulta accesând conturile individuale în platforma internă.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1298