MATERIALE PENTRU ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A AVOCAȚILOR DIN BAROUL TIMIȘ

Stimați Colegi,


Pe platforma internă dedicată membrilor Baroului Timiș, au fost publicate Raportul Decanului Baroului Timiș pentru anul 2017, precum și Proiectul de Buget al Baroului Timiș pentru anul 2018, care vor fi supuse aprobării în Adunarea Generală Ordinară a Avocaților din data de 19.03.2018/20.03.2018. Urmează a se publica și Raportul Consiliului Baroului Timiș pentru anul 2017. Toate aceste materiale le puteți consulta accesând conturile individuale în platforma internă.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1361