INFORMARE PRIVIND OBLIGATIA AVOCATULUI DE A ACHITA TAXELE SI CONTRIBUTIILE PROFESIONALE CATRE UNBR, CATRE BAROU SI CATRE SISTEMUL PROPRIU DE ASIGURARI SOCIALE (CAA)

1. ORGANIZAREA PROFESIEI DE AVOCAT. ENTITATI JURIDICE DISTINCTE. PATRIMONII ȘI BUGETE DISTINCTE

Baroul este persoana juridica de interes public, constituit din toti avocatii inscrisi in Tabloul Avocatilor, cu patrimoniu si buget propriu si organizare de sine statatoare (art. 50 alin. 2 din Legea nr. 51/1995 republicata, art. 63 alin. 1 si art. 64 alin. 1 din Statutul Profesiei de Avocat). 

Contributia avocatilor la realizarea bugetului este stabilita de consiliul baroului (art. 56 alin. 2 lit. o) din Legea nr. 51/1995 republicata, art. 64 alin. 1 din Statutul Profesiei de Avocat). 

Contributia barourilor la bugetul UNBR se stabileste de Congresul Avocatilor (art. 78 alin. 2 din Statutul Profesiei de Avocat).

 

Casa de Asigurari a Avocatilor (CAA) este o institutie autonoma, investita cu personalitate juridica de interes public si reprezinta organul de specialitate care administreaza si gestioneaza sistemul propriu de pensii si alte drepturi de asigurari sociale pentru avocati.

Filialele Casei de Asigurari a Avocatilor sunt infiintate pe langa fiecare barou, fiind investite cu personalitate juridica de interes public.

Sistemul propriu de asigurari sociale a avocatilor, format din Casa de Asigurari a Avocatilor si filialele acesteia, are un buget si un patrimoniu propriu (art. 93 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicata, art. 319 alin. 1 si 3 din Statutul Profesiei de Avocat, art. 3 din Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor).

Contributia la bugetul Casei de Asigurari a Avocatilor si, respectiv, la bugetul filialelor este stabilita de Consiliul UNBR (art. 92 alin. 2 din Legea nr. 51/1995 republicata, art. 235 alin. 2 din Statutul Profesiei de Avocat, art. 17 din Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor). 

 

2. OBLIGATIA PROFESIONALA A AVOCATULUI DE A ACHITA TAXELE SI CONTRIBUTIILE PROFESIONALE CATRE UNBR, CATRE BAROU SI CATRE SISTEMUL PROPRIU DE ASIGURARI SOCIALE (CAA)

Avocatul este obligat sa achite cu regularitate si la timp taxele si contributiile stabilite pentru formarea bugetului baroului si a fondurilor Casei de Asigurari a Avocatilor din Romania si ale filialelor (art. 44 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicata).

Avocatul are obligatia sa achite, la termenul stabilit, taxele si contributiile la formarea bugetului baroului, bugetului U.N.B.R. si  bugetului sistemului de asigurari al avocatilor (art. 235 alin. 1 din Statutul Profesiei de Avocat).

 

3. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA OBLIGATIEI DE PLATA A TAXELOR SI CONTRIBUTIILOR PROFESIONALE. PROCEDURA

Calitatea de avocat este suspendata in caz de neplata totala sau partiala a taxelor si a contributiilor profesionale catre barou, catre U.N.B.R. si catre sistemul propriu de asigurari sociale, timp de 3 luni de la scadenta acestora si pana la lichidarea integrala a datoriilor (art. 28 lit. c) din Legea nr. 51/1995 republicata).

Consiliul baroului suspenda din exercitarea profesiei, pe durata neplatii taxelor, avocatul care nu achita taxele si contributiile prevazute de lege si de statutul profesiei timp de 3 luni de la scadenta acestora, daca a fost avertizat despre neplata si nu s-a conformat obligatiei (art. 56 alin. 2 lit. m) din Legea nr. 51/1995 republicata).

Exercitiul profesiei de avocat se suspenda in caz de neplata totala sau partiala a taxelor si a contributiilor profesionale catre barou, catre U.N.B.R. si catre sistemul propriu de asigurari sociale timp de 3 luni de la scadenta acestora, pana la lichidarea integrala a datoriilor (art. 49 alin. 1 lit. c) din Statutul Profesiei de Avocat).

Depasirea termenului de plata a contributiilor atrage suspendarea calitatii de avocat, in conditiile legii. Distinct de masura suspendarii calitatii de avocat, depasirea termenului de plata a contributiilor atrage obligatia de plata a majorarilor de intarziere in cuantum de 0,15% pentru fiecare zi de intarziere, aplicat la suma datorata (art. 235 alin. 4 si 5 din Statutul Profesiei de Avocat).

In ceea ce priveste asigurarile sociale, filiala va notifica in prealabil avocatul debitor si va sesiza baroul in cazurile in care intarzierea platii este mai mare de 3 luni. La sesizare se va atasa dovada notificarii. Respectarea procedurii prealabile de notificare nu este necesara daca avocatul nu a dat declaratia privind veniturile realizate pe o perioada mai mare de 6 luni si nici nu a platit cotele de contributie la CAA. (art. 323 alin. 2 si 3 din Statutul Profesiei de Avocat).

 

4. RIDICAREA SANCȚIUNII SUSPENDARII

Conform Deciziei nr. 63/03.12.2011 a Consiliului U.N.B.R., pentru ridicarea suspendarii pentru neplata taxelor si contributiilor profesionale, SE ACHITA O TAXA DE 3.000 LEI SI TOATE CONTRIBUTIILE RESTANTE.

 

Vizualizări: 2122