DEPUNERE CANDIDATURI PENTRU PARTICIPARE ÎN CALITATE DE DELEGAȚI AI BAROULUI TIMIȘ LA CONGRESUL AVOCAȚILOR CARE VA AVEA LOC ÎN 20-21 APRILIE 2018

Stimați Colegi,

Depunerea candidaturilor celor care doresc să participe în calitate de delegați ai Baroului Timiș la Congresul Avocaților din România, care va avea loc în intervalul 20-21 aprilie 2018, la București, se va realiza în scris la Secretariatul Baroului Timiș până cel mai târziu la data de 16.03.2018. Candidaturile pot fi înregistrate la Secretariatul Baroului Timiș, de luni până vineri, în intervalul 8:00 - 16:00 sau pot fi trimise prin e-mail la contact@baroul-timis.ro, corespondenta.avocati@baroul-timis.ro sau prin fax la +40256498055.

Potrivit art. 81 alin. 4 din Statutul Profesiei de Avocat, Decanii barourilor şi membrii Consiliului U.N.B.R. sunt membri de drept ai Congresului avocaţilor. Potrivit art. 81 alin. 5 din Statutul Profesiei de Avocat, din Congresul avocaţilor fac parte şi delegaţii aleşi de adunările generale ale barourilor, conform normei de reprezentare de un delegat la 200 de avocaţi. Potrivit art. 81 alin. 6 din Statutul Profesiei de Avocat, Baroul Timiș are dreptul la 5 delegați, suplimentar față de Decanul baroului și membrii Consiliului U.N.B.R..

Potrivit art. 52 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 51/1995 republicată și modificată, delegații Baroului Timiș la Congresul Avocaților 2018 vor fi aleși de Adunarea Generală a Avocaților din Baroul Timiș, care va avea loc în data de 19.03.2018 (prima convocare) sau în data de 20.03.2018 (a doua convocare).

Delegații Baroului Timiș la Congresul Avocaților 2018 își vor suporta singuri cheltuielile de deplasare, cazare și masă, ocazionate de participarea la Congres.

DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


Vizualizări: 1328