COMUNICAT privind participarea Decanului Baroului Timiș la dezbaterea intitulată ’’Identificarea priorităților de lege ferenda din perspectiva profesiei de avocat - senzor al realității juridice - pentru legislatura parlamentară 2016 - 2020’’, București, 23.04.2019

În data de 23.04.2019, Domnul Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ, Decanul Baroului Timiș, a participat la dezbaterea intitulată ’’Identificarea priorităților de lege ferenda din perspectiva profesiei de avocat - senzor al realității juridice - pentru legislatura parlamentară 2016 - 2020’’, răspunzând astfel invitației lansate de Comisia Juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări din Senatul României, prin Președinte - Domnul Senator Robert Marius Cazanciuc și, respectiv, Vicepreședinte - Domnul Senator Cătălin Daniel Fenechiu. Dezbaterea a avut loc în Salonul Dimitrie Cantemir, din cadrul Palatului Parlamentului din București.

La dezbatere au fost invitați reprezentanți ai Ministerului Justiției, Ministerului Finanțelor Publice, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Instituției Avocatului Poporului, Consiliului Superior al Magistraturii, Uniunii Naționale a Barourilor din România, decanii Barourilor din România, avocați, senatori și deputați.

În cadrul dezbaterii s-au abordat mai multe propuneri de modificare a Legii nr. 51/1995, propunându-se atât adoptarea unui act normativ complet nou, dar și modificarea actualei legi. Propunerile de modificare au vizat relația justițiabil - avocat, sens în care s-a insistat asupra atribuțiilor avocatului, pârghiilor pe care acesta le are la dispoziție în procesul judiciar, pentru a apăra drepturile și interesele clientului său, asupra regimului fiscal al profesiei de avocat, propunându-se diminuarea sau scutirea de TVA a avocatului, reducerea impozitului și aplicarea impozitării specifice microintreprinderilor, au vizat de asemenea poziția și rolul avocatului de partener indispensabil al justiției, sens în care s-a discutat despre drepturile avocatului cu precădere în procesul penal, dar și în procesul civil, precum și organizarea profesiei de avocat. Legat de această ultimă temă, s-a discutat despre necesitatea stabilirii naturii juridice a actualei Uniuni Naționale a Barourilor din România, în sensul în care aceasta este o uniune de barouri sau una a avocaților, despre structura și modalitatea de alegere a organelor de conducere ale UNBR-ului, despre reglementarea incompatibilităților în profesia de avocat (propunându-se compatibilitatea profesiei de avocat cu aceea de cadru didactic în învățământul gimnazial și cel liceal, propunere formulată și de Domnul Avocat Cezar Obârșie din cadrul Baroului Timiș), dar și cu privire la anumite funcții deținute în organizarea profesiei, despre stabilirea unor limite pentru mandatele funcțiilor executive.

S-a discutat de asemenea despre modificări ale altor acte normative, ale codurilor procesuale, respectiv a dispozițiilor legale care reglementează poziția avocatului în procesul judiciar. S-a discutat despre necesitatea ca, din Consiliul Superior al Magistraturii să facă parte și avocați, reprezentanți ai acestora, având în vedere importanța avocatului în procesul judiciar, în înfăptuirea justiției.

Concluziile dezbaterii au fost în sensul afirmării necesității unei legi noi (inclusiv prin modificarea masivă a celei actuale), care să sprijine avocatul și profesia de avocat, în scopul protejării și apărării drepturilor și intereselor justițiabilului. Actuala lege nr. 51/1995 este considerată anacronică, tributară perioadei în care a fost adoptată, modificările intervenite pe parcurs nerăspunzând necesității organizării actuale a profesiei de avocat. S-a afirmat de asemenea, slaba reprezentare a profesiei de avocat, prin organele de conducere ale UNBR-ului, la nivelul Parlamentului, comparativ cu alte profesii juridice, această conduită reflectându-se în menținerea unor dispoziții legale nemodificate, considerate prejudiciabile de majoritatea celor prezenți.

Comisia Juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări din Senatul României, prin Președinte - Domnul Senator Robert Marius Cazanciuc și, respectiv, Vicepreședinte - Domnul Senator Cătălin Daniel Fenechiu, dar și prin intermediul celorlalți parlamentari prezenți, va colecta în perioada următoare orice propunere de modificare a legii, venită prin intermediul barourilor sau direct de la avocați, în scopul definitivării unui proiect de lege conform celor discutate mai sus.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 845