COMUNICAT PRIVIND MINUTA CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII DIN DATA DE 03.11.2020

Consiliul Baroului Timiș a luat act de Minuta din data de 03.11.2020 emisă de Consiliul Superior al Magistraturii, unde la pct. 1 se stipulează: (…) referitor la aplicarea dispozițiilor art. 91 alin. 4 CPP (…), Comisia cu majoritate nu a constatat existența unei practici neunitare, ci a unei practici consolidate, instanțele arătând în mod unitar că se impune menținerea delegației apărătorului din oficiu pentru a se asigura asistența juridică efectivă pe parcursul procesului penal, în situații excepționale constatate de completul de judecată. De asemenea, Comisia cu majoritate a apreciat că nu se impune discutarea acestui aspect cu conducerea UNBR întrucât modalitatea de aplicare a legii în procesul penal și măsurile dispuse în cadrul acestuia sunt atributul exclusiv al instanțelor de judecată (…) și emite următorul


COMUNICAT


  1. Textul art. 91 alin. 4 CPP - Delegaţia apărătorului din oficiu încetează la prezentarea apărătorului ales - este clar și nu comportă niciun fel de interpretări, în niciun caz de genul celei adoptate de Consiliul Superior al Magistraturii.
  2. Interpretarea realizată de Consiliul Superior al Magistraturii este vădit nelegală și totodată ignoră și desconsideră rolul avocatului ales, dar și a celui din oficiu în procesul penal.
  3. Alegerea avocatului este dreptul exclusiv al clientului. Din momentul alegerii avocatului de către inculpat, orice altă apărare exterioară voinței acestuia este una formală. Numirea formală a unui avocat nu satisface exigențele referitoare la asistența juridică obligatorie, dacă această asistență nu este una efectivă.
  4. Dezavuăm necondiționat conduita și poziția de forță adoptate de Consiliul Superior al Magistraturii, care prin ignorarea punctului de vedere al Uniunii Naționale a Barourilor din România, fac ca reglementarea legală din art. 38 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată, potrivit căreia AVOCATUL ESTE PARTENER INDISPENSABIL AL JUSTIȚIEI ȘI ESTE OCROTIT DE LEGE, să rămână un simplu deziderat, golit de conținut.
  5. Baroul Timiș rămâne deschis dialogului instituțional efectiv și nu formal și, raportat la dispozițiile art. 70 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată, potrivit cărora asistența judiciară este asigurată exclusiv de către barouri, declară că activitatea de asigurare a asistenței judiciare în procesul penal se va derula la instanțele din jud. Timiș cu respectarea strictă a Codului de Procedură Penală, a Legii nr. 51/1995 republicată și a Statutului Profesiei de Avocat, precum și a Protocolului privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.


Punctul de vedere al Consiliului Baroului Timiș va fi transmis tuturor instanțelor de judecată din jud. Timiș.


TIMIȘOARA, la 06.11.2020


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


Vizualizări: 3049