COMUNICAT PRIVIND INTRAREA ÎN VIGOARE LA DATA DE 01.01.2018 A CODULUI DEONTOLOGIC AL AVOCATULUI ROMÂN

Stimați Colegi,

La data de 01.01.2018 intră în vigoare Codul Deontologic al Avocatului Român, aprobat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 268/17 iunie 2017, republicat în anexa prezentului comunicat. Normele de deontologie profesională reglementate de Cod garantează îndeplinirea de către avocat a misiunii sale privind apărarea drepturilor justițiabililor, promovarea unei culturi organizaționale comune avocaților români, bazată pe încredere și respect, protejarea valorilor și imaginii profesiei de avocat, care asigură identitatea profesiei și încrederea publicului. Nerespectarea acestor norme constituie temei pentru inițierea unei proceduri disciplinare.

Dispozițiile Codului se aplică raporturilor profesionale ale avocatului stabilite cu clienții, cu alți avocați, cu magistrații, cu organele judiciare, cu organe și instituții cu atribuții jurisdicționale, precum și cu orice entități cu care inițiază și stabilește relații în exercitarea profesiei.

Respectarea dispozițiilor Codului Deontologic al Avocatului Român constituie obligație profesională, iar invocarea acestora constituie un drept al fiecărui avocat, atât în raporturile cu clienții, cât și în relațiile profesionale cu colegii avocați, cu magistrații și alte persoane.

Reglementând deopotrivă identitatea profesională și misiunea avocatului, principiile profesiei de avocat, incompatibilitățile și interdicțiile, relațiile avocaților cu clienții, relația avocaților cu magistrații și alte autorități publice, relațiile dintre avocați, deontologia în relațiile profesionale transnaționale, Codul Deontologic stabilește mult mai clar regimul juridic al publicității și comunicării cu mass media, pe care le poate realiza avocatul.

În acest sens, avocatul este autorizat să informeze publicul despre serviciile pe care le oferă, cu condiția ca informația să fie fidelă, obiectivă și veridică și să respecte principiile esențiale ale profesiei, reglementările profesionale și regulile unei concurențe loiale și oneste. Publicitatea unui avocat sau a unei forme de exercitare a profesiei, indiferent de media utilizată – în presă, radio, televiziune, platforme online, prin comunicare electronică ori prin alt mijloc – este autorizată în măsura în care nu conține informații false ori care ar putea induce publicul în eroare sau ar afecta imaginea profesiei ori reputația colegilor.

Comunicările avocatului nu pot conține:

  • onorariile practicate în relația cu clienții;
  • garanția rezultatului;
  • mențiuni comparative și/sau denigratoare;
  • orice referire la funcții sau activități care nu au legătură cu exercitarea profesiei de avocat, precum și orice referire la rolurile jurisdicționale ori în cadrul altor autorități publice;
  • mențiuni privind rezultatele obținute, identitatea clienților, numărul de dosare, cifra de afaceri sau procentajul de succes.

În relația cu mass media, avocatul își exercită libertatea de exprimare și are dreptul să intervină, prin intermediul mijloacelor mass-media, atunci când este vorba de apărarea intereselor legitime ale clientului său ori a profesiei de avocat. Publicarea unor articole de presă sau programe plătite de către avocat, prezentate ca informații obiective, este interzisă.

În temeiul dreptului la liberă exprimare, avocatul poate să comunice prin mass-media convingerile sale profesionale, cele privitoare la problemele profesiei, cele privind relația cu magistrații, cu organele puterii judecătorești, cu celelalte organe judiciare, precum și cu organele statului.

Avocatul va evita însă prezentarea în presă a problemelor clienților, dezbaterea cauzelor și oferirea de date sau informații din procesele în care își exercită atribuțiile. În mod excepțional, când interesul clientului o impune, avocatul poate să prezinte presei abuzurile la care este supus clientul său, solicitând restabilirea legalității și adoptarea unor măsuri procedurale corecte. În relația cu mass-media, avocatul va evita publicitatea, sens în care nu va face referiri la portofoliul pe care îl deține, la notorietatea cauzelor pe care le-a susținut ori la numărul proceselor câștigate.

DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Documente atașate

Vizualizări: 2030