COMUNICAT PRIVIND INCIDENTUL PETRECUT LA TRIBUNALUL IAȘI


COMUNICAT


Consiliul Baroului Timiș a luat act de incidentul petrecut în data de 25 februarie 2020 la Tribunalul Iași, unde Domnul Avocat Gheorghe Potomeanu a avut parte de un tratament inuman din partea judecătorului Georgiana Ștefan, din cadrul Secției Penale a Tribunalului Iași.

Baroul Timiș dezavuează conduita profesională a judecătorului Georgiana Ștefan, condamnând totodată orice acțiune îndreptată împotriva persoanei avocatului, drepturilor și libertăților fundamentale ale acestuia.

Baroul Timiș consideră ca fiind imperios necesară respectarea de către judecător a dispozițiilor Codului de Procedură Penală și ale Protocolului încheiat în materia asistenței judiciare obligatorii în procesul penal, mandatul avocațial al avocatului din oficiu încetând de drept la prezentarea în cauză a avocatului ales. Baroul Timiș dezavuează ingerința instanțelor judecătorești în organizarea Serviciului de Asistență Judiciară prin refuzul de a da eficiență încetării de drept a mandatului avocatului din oficiu.

Baroul Timiș reafirmă obligativitatea judecătorului de a respecta avocatul, partener indispensabil și egal al justiției, ocrotit de lege.

O asemenea conduită, cum este cea a judecătorului Georgiana Ștefan din cadrul Secției Penale a Tribunalului Iași, face ca orice normă juridică edictată în spiritul respectării principiilor fundamentale ale profesiilor juridice, în spiritul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, în cazul de față, a dreptului la viață, la sănătate și integritate fizică și psihică, să devină lipsită de conținut. Niciun ghid sau orice alt document nu este suficient pentru a suplini respectul pe care judecătorul și avocatul și-l datorează reciproc în mod obligatoriu.

Baroul Timiș transmite acest comunicat către toate barourile de avocați din România, către Uniunea Națională a Barourilor din România, către Consiliul Superior al Magistraturii, Inspecția Judiciară, Ministerul Justiției, Ministerul Public, Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții din Senatul României, Curtea de Apel Iași, Tribunalul Iași, precum și tuturor instanțelor judecătorești din județul Timiș, solicitând efectuarea de cercetări și tragerea la răspundere a judecătorului Georgiana Ștefan din cadrul Secției Penale a Tribunalului Iași pentru comportamentul manifestat față de Domnul Avocat Gheorghe Potomeanu.

În numele Corpului Profesional al Avocaților din Baroul Timiș, Consiliul Baroului Timiș își manifestă deplina solidaritate cu Domnul Avocat Gheorghe Potomeanu și confrații avocați din cadrul Baroului Iași.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


Documente atașate

Vizualizări: 1859