​COMUNICAT IMPORTANT C.A.A. privind aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 30/2020 cu modificările ulterioare, O.U.G. nr. 132/2020 și O.U.G. nr. 226/2020 în cadrul sistemului C.A.A

Casa de Asigurări a Avocaților din România, persoană juridică de interes public, autonomă, investită cu personalitate juridică, gestionara sistemului propriu și autonom de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, urmare a intrării în vigoare a OUG 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, a constatat următoarele:

- pentru indemnizațiile primite de avocați în baza Ordonanței de Urgență nr. 53/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândireacoronavirusului SARS-CoV-2 se ”datorează contribuția de asigurări sociale pentru indemnizațiile respective la sistemul propriu de pensii, în cotele prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.” (art. XIX alin. (4) din OUG 226/2020),

- pentru indemnizațiile primite de avocați în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă ”calculul obligațiilor fiscale se efectuează de către persoanele fizice beneficiare prin aplicarea cotelor prevăzute la art. 64 alin. (1) (impozit 10% - n.n), art. 138 lit. a) (CAS 25% - n.n.) şi, respectiv, art. 156 (CASS 10% - n.n.) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal” (art. XIX alin. (2) din OUG 226/2020).

A se vedea materialele atașate.

PREȘEDINTE CA AL FILIALEI TIMIȘ A C.A.A.,

Avocat Mihaela-Anișoara ONIȚA-MÂRȘU

Documente atașate

Vizualizări: 874