COMUNICAT DE PRESĂ AL TRIBUNALULUI TIMIȘ - 15.05.2020

Biroul de informare și relaţii publice al Tribunalului Timiş este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

I. Măsuri adoptate la nivelul instanței ca urmare a reluării activității de judecată în vederea prevenirii răspândirii virusului Covid-19

În incinta clădirii este obligatorie purtarea măștilor de protecție facială, dezinfectarea mâinilor înainte de a intra în sălile de judecată sau înainte de a interacționa cu personalul care deservește program de lucru cu publicul, precum şi păstrarea distanței sociale de protecție și se va încerca evitarea, pe cât posibil, a interacțiunii în grupuri mai mari de 3 persoane.

În vederea reducerii contactului direct, se recomandă ca toată corespondența în legătură cu dosarele să fie trimisă prin poștă, servicii de curierat sau electronic la numărul de fax 0256.221.990 sau la adresa de e-mail tr-timis-reg@just.ro.

În măsura în care justițiabilii nu au posibilitatea trimiterii înscrisurilor prin poștă, servicii de curierat sau electronic și se prezintă în instanță pentru depunere la serviciul Registratura, aceasta se va face în intervalul orar 08:30-12:30.

De principiu, se recomandă utilizarea intervalului orar 8,30 – 11,30 de către justițiabili şi a intervalului 11,30 – 12,30 de către avocați, notari publici, consilieri juridici, executori judecătorești şi lichidatori judiciari.

Se recomandă consultarea dosarelor în format electronic și obținerea informațiilor necesare telefonic, iar, în măsura în care justițiabilii nu au posibilitatea consultării electronice și se prezintă în instanță, la compartimentul Arhivă pentru studierea dosarelor, aceasta se va face în intervalul orar 08:30-13:30, în baza unei programări prealabile la numărul de telefon 0721.322.413, realizate până cel târziu la sfârșitul programului de lucru în ziua anterioară celei în care se solicită studierea.

Se va permite accesul simultan a 4 justițiabili, timpul de studiu alocat fiind de15 minute.

La Biroul pentru aplicarea Apostilei reglementate prin Convenția de la Haga – primirea cererilor și eliberarea înscrisurilor apostilate se va face în fiecare zi de marți, în intervalul orar 09:00-11:00.

Se recomandă ca toate solicitările în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public să fie trimise prin poștă, servicii de curierat sau electronic la adresa de e-mail tr-timis-birp@just.ro, iar informațiile necesare vor fi solicitate la numărul de telefon 0736.33.22.30.


În măsura în care justițiabilii nu au posibilitatea trimiterii solicitărilor prin poștă, servicii de curierat sau electronic și se prezintă la instanță pentru depunere, aceasta se va face la Serviciul registratură, în intervalul orar 08:30-12:30.

II. Măsuri care vizează activitatea de judecată

În sălile de ședință este obligatorie păstrarea distanței sociale de protecție între participanți, după cum urmează:
- așezarea pe bănci se va face la extremitățile acestora;
- actele de procedură care se depun în sală vor fi predate grefierului de ședință prin punerea acestora pe masa destinată în acest scop;
- dosarele se vor studia pe masa destinată în acest sens;
- părțile sau reprezentanții acestora se vor adresa instanței fără a depăşi pupitrul avocaților și se va încerca, pe cât posibil, evitarea interacțiunii între participanți;
- după finalizarea dosarului se va părăsi sala de judecată în cel mai scurt timp posibil.
- personalul cu atribuții de curățenie din cadrul Tribunalului Timiș va proceda la dezinfectarea și aerisirea sălilor de ședință la solicitarea completului de judecată, în timpul suspendării ședințelor și la sfârșitul ședințelor de judecată

De principiu, listele de ședință vor fi postate pe portalul instanței cu o zi înaintea ședinței de judecată.

Vizualizări: 1221