COMUNICAT CAA - Referitor: Indemnizația acordată conform O.U.G. nr. 32/2020

În ședința din 29.05.2020 a fost analizată situația indemnizațiilor primite de avocați de la Statul Român în baza O.U.G. nr. 32/2020 cu modificările ulterioare, Consiliul de Administrație al C.A.A. constatând că indemnizația acordată nu este venit din profesie, ci este un ajutor acordat de stat, nefiind un venit care să intre sub incidența asigurării în sistemul C.A.A. conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 72/2016. Pentru aceste motive, pentru veniturile reprezentând indemnizația acordată conform O.U.G. nr. 32/2020 cu modificările ulterioare avocații nu pot achita contribuții de asigurări sociale în sistemul C.A.A. în baza Legii nr. 72/2016.


PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL FILIALEI TIMIȘ A CAA,

Avocat Radu ZANDOMENI

Vizualizări: 1126