BAREMELE DE CORECTARE LA PROBA SCRISĂ TIP GRILĂ, SUSŢINUTĂ ÎN DATA DE 14 SEPTEMBRIE 2015 MODIFICATE ÎN URMA SOLUŢIONĂRII CONTESTAŢIILOR LA BAREM.