Cum platesc taxele?

 

Plata taxelor și contribuțiilor profesionale către barou, către U.N.B.R. şi către CAA FILIALA TIMIȘ (sistemul propriu de asigurări sociale) se poate efectua în una dintre următoarele modalități:

 

ÎN NUMERAR LA SEDIUL BAROULUI TIMIȘ 

Se va depune la Casieria Baroului Timiș declarația privind veniturile lunare realizate. Modelul declarației privind veniturile lunare se poate descărca de pe site sau se poate ridica gratuit de la Casieria Baroului Timiș.

 

CU CARDUL BANCAR LA SEDIUL BAROULUI TIMIȘ

Se va depune la Casieria Baroului Timiș declarația privind veniturile lunare realizate. Modelul declarației privind veniturile lunare se poate descărca de pe site sau se poate ridica gratuit de la Casieria Baroului Timiș.

 

Notă: Întrucât taxele și contribuțiile profesionale către CAA FILIALA TIMIȘ și, respectiv, barou și U.N.B.R., se plătesc separat, se vor efectua două operațiuni cu cardul prin cele două POS-uri aflate la Casieria Baroului Timiș.

 

PRIN ORDIN DE PLATĂ

 

I. TAXELE ȘI CONTRIBUȚIILE PROFESIONALE CĂTRE CAA FILIALA TIMIȘ

Pentru a putea achita prin virament bancar taxele si contributiile datorate bugetului CAA Filiala Timiș, trebuiesc parcurse următoarele etape:

a) se completează declarația privind veniturile realizate, pe care o puteți descărca de pe site-ul www.baroul-timis.ro sau o puteți ridica gratuit de la Casieria Baroului Timiș;

b) se transmite declarația completată și semnată de avocat la adesa de e-mail declaratie@baroul-timis.ro sau la numărul de fax: +40 256 498 055; avocatul care plăteşte cota maximă de contribuţie nu are obligaţia de a declara valoarea veniturilor suplimentare cotei plătite;

c) se efectuează plata online, în următoarele conturi:

- RO29BRDE360SV58957703600;

- RO51BRDE360SV06857593600,

deschise la BRD Timisoara, Agenția Continental;

- RO39BTRLRONCRT0296568501, deschis la Banca Transilvania Timișoara,

- RO56BREL0002001436770100, deschis la Banca Libra Internet Bank Timișoara,

pe numele CAA Filiala TIMIȘ, CIF 9430265;

d) dovada plății (copie ordin de plată) se poate transmite la adresa de e-mail declaratie@baroul-timis.ro sau la numărul de fax: +40 256 498 055.

 

Contribuția datorată de avocat către sistemul propriu de asigurări sociale se calculează procentual, în funcție de venitul lunar realizat, după cum urmează:

A. avocat definitiv:

- venit lunar între 0 - 2.272 lei - contribuție: 250 lei.

- venit lunar între 2.273 lei - 12.145 lei - contribuție: 11% din venitul brut.

- venit lunar peste 12.145 lei - contribuție: 1.336 lei.

 

B. avocat stagiar: 

- venit lunar între 0 - 727 lei - contribuție: 80 lei.

- venit lunar între 728 lei - 12.145 lei - contribuție: 11% din venitul brut.

- venit lunar peste 12.145 lei - contribuție: 1.336 lei.

 

Contribuția la bugetul CAA Filiala Timiș se achită până în data de 25 ale lunii, pentru veniturile obținute în luna precedentă. Pentru depășirea termenului de 25, se vor percepe penalități de întârziere în cuantum de 0,15% / zi.

 

II. TAXE ȘI CONTRIBUȚII BAROUL TIMIȘ/UNBR

Taxa baroului și a U.N.B.R. este în cuantum de 65 lei / avocat definitiv și, respectiv, 35 lei / avocat stagiar. Contribuția la bugetul Baroului Timiș și U.N.B.R. se achită până în ultima zi a lunii, pentru luna în curs. Pentru depășirea termenului, se vor percepe penalități de întârziere în cuantum de 0,15% / zi.

 

Plata se efectuează online, în contul RO15BREL0002001437590100, deschis la Banca Libra Internet Bank Timișoara, pe numele Baroului Timiș, CIF 4759527. Dovada plății (copie ordin de plată) se poate transmite la adresa de e-mail declaratie@baroul-timis.ro sau la numărul de fax: +40 256 498 055.Download fisiere:
Declaratie_Venit_CAA_Filiala_Timis.pdf