300002 - Timisoara, str. Lucian Blaga nr. 2, et. 2
0256 498 055, contact@baroul-timis.ro

Pentru plata taxelor și contribuțiilor profesionale datorate bugetului CAA Filiala Timiș, avocații din Baroul Timiș au la dispoziție și

 

contul IBAN: RO56BREL0002001436770100


deschis la Banca Libra Internet Bank Timișoara

titular de cont: CAA FILIALA TIMIȘ, CIF 9430265.

 

DECAN,

Av. dr. Sergiu I. STĂNILĂ