300002 - Timisoara, str. Lucian Blaga nr. 2, et. 2
0256 498 055, contact@baroul-timis.ro

Adunarea Generală Ordinară a Avocaților din Baroul Timiș și Adunarea Generală Ordinară a membrilor Filialei Timiș a CAA, din data de 13.02.2017, ora 15:00, la Filarmonica Banatul Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 2, jud. Timiș, nu au întrunit cvorumul minim legal.

În consecință, Adunarea Generală Ordinară a Avocaților din Baroul Timiș și Adunarea Generală Ordinară a membrilor Filialei Timiș a CAA, vor avea loc (a doua convocare) în data de 20.02.2017, începând cu ora 15:00la Filarmonica Banatul Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 2, jud. Timiș.

Potrivit dispozițiilor art. 54 alin. 3 din Legea nr. 51/1995 republicată, la a doua convocare, Adunarea Generală Ordinară a Avocaților din Baroul Timiș este legal constituită cu participarea a cel puţin unei treimi din numărul total al membrilor săi.

Potrivit art. 68 alin. 4 din Statutul CAA, dacă nu este întrunit cvorumul la prima convocare, a doua Adunare Generală Ordinară a membrilor Filialei Timiș a CAA este legal constituită cu participarea membrilor prezenți.

Membrii Baroului Timiș și ai Filialei Timiș a CAA, pot participa și vota personal sau pot delega exercitarea dreptului de vot unui alt avocat din Baroul Timiș. Modelul de procură este atașat.

 

DECAN,

Av. dr. Sergiu I. STĂNILĂ