300002 - Timisoara, str. Lucian Blaga nr. 2, et. 2
0256 498 055, contact@baroul-timis.ro

La Adunarea Generală Ordinară a Avocaților din Baroul Timiș și la Adunarea Generală Ordinară a membrilor Filialei Timiș a CAA, din data de 13.02.2017, începând cu ora 15:00, membrii Baroului Timiș și ai Filialei Timiș a CAA, pot participa și vota personal sau pot delega exercitarea dreptului de vot unui alt avocat din Baroul Timiș.

Modelul de procură de reprezentare se poate descărca și completa în format PDF sau WORD. Este suficientă indicarea CNP-ului sau doar a seriei și numărului actului de identitate al mandantului.

Votul se exprimă prin încercuirea sau sublinierea opțiunii alese.

Procura se depune la secretariatul Baroului Timiș în timpul programului de lucru, până cel mai târziu în data de 13.02.2017, ora 12:00 sau prin mandatarul ales la Secretariatele Adunărilor Generale, la începutul ședințelor acestora.

Materialele care sunt supuse dezbaterii și votului în cele două Adunări Generale Ordinare vor fi comunicate prin e-mail membrilor Baroului Timiș și ai Filialei Timiș a CAA.

DECAN,

Av. dr. Sergiu I. STĂNILĂ