Asistență Judiciară

Organizare Serviciul de Asistență Judiciară (SAJ)

Responsabili:

Departamentul de Secretariat SAJ

Diana ZUBER