Despre Noi

’’Avocatul este partenerul indispensabil al justiției și este ocrotit de lege’’

(art. 38 din Legea nr. 51/1995 republicată).


Baroul Timiș își sărbătorește Ziua, în fiecare an, la 25 Ianuarie, prin organizarea unui eveniment de tradiție deja, Balul Avocaților.

Camera Avocaților Timișoara a fost constituită la data de 25 ianuarie 1875, ședința avocaților din Banat fiind organizată în clădirea Primăriei Timișoarei unde, sub conducerea Președintelui Tribunalului Timișoara, s-au pus bazele primei Camere a Avocaților din teritoriul care la acel moment aparținea statului ungar. La această ședință au participat avocaţi din actualul judeţ Timiş, din judeţul Caraş-Severin, din localităţi care în momentul de faţă aparţin Serbiei, respectiv Vârşeţ, Pancevo, Alibunar, Biserica Albă, Becicherecu Mare (Zrenianin), precum şi din localităţi care din punct de vedere administrativ, în momentul de faţă aparţin judeţului Arad.

Primul Președinte al nou înființatei Camere a Avocaților Timișoara a fost avocatul timişorean Mauriţiu Sulyok.

Camera Avocaților Timișoara a funcţionat până în anul 1920, când Ministerul Justiţiei, prin secretariatul general din Cluj a emis Ordonanţa nr. 16248/1920 prin care au fost dizolvate Camera Avocaților şi Consiliul Camerei, conducerea avocaților fiind subordonată comisarului guvernamental. În acea perioadă această demnitate era ocupată de către Mihai Gropşianu, cel care în perioada 1922 – 1924 urma să devină Decanul Baroului Timiş.

La data de 7 februarie 1921, Camera Avocaţilor Timişoara s-a transformat în Barou. Primul Decan român al Baroului a fost avocatul Aurel Cosma.

Între anii 1921 şi 1930, se depun eforturi susținute pentru unificarea profesiei, ca urmare a revenirii teritoriilor româneşti la Regatul României. În anul 1926 are loc la Timişoara primul Congres al Avocaţilor organizat în Banat, la care au participat reprezentanții tuturor Barourilor din țară și Ministrul Justiției din acele timpuri.

Între anii 1930 și 1948, se desfăşoară acţiunea de românizare a Barourilor, hotărâtă de Congresele de la Bucureşti şi Târgu-Mureş.

Între anii 1948 și 1954, au fost desfiinţate barourile și au apărut colegiile de avocaţi, au fost înființate plafoanele, în sensul că un avocat putea să realizeze venituri până la nivelul unui plafon maxim stabilit de lege, depășirea acestuia fiind interzisă, s-au creat premisele pentru colectivizarea profesiei, a sporit rolul şi influenţa organelor de partid în activitatea avocaţilor, s-a trecut la un control riguros al activităţii desfăşurate de către corpul profesional, corp care îşi pierdea tot mai mult din independenţa dobândită anterior.

Anii 1954 - 1989 reprezintă cea mai tristă perioadă din istoria Baroului Timiș. Corpul avocaţilor trece în subordonarea directă a Ministerului Justiţiei, devenind o direcţie în cadrul acestui minister (Direcţia notariatelor, avocaturii şi jurisconsulţilor). Profesia de avocat își pierde complet independența. După anul 1968 se acordă o mai mare independenţă corpului profesional, se încearcă a se acorda o atenţie sporită adunărilor generale, conducerea Colegiului era aleasă de către adunarea generală, dar organul de conducere trebuia confirmat de către organele locale de partid.

Evenimentele din 1989 au reprezentat un nou început pentru avocați. Membrii Baroului Timiş, alături de ceilalţi avocaţi din ţară hotărăsc ieşirea de sub tutela Ministerului Justiţiei, revenirea la formele tradiţionale de exercitare a profesiei prin înfiinţarea Baroului Timiș.

La 9 iunie 1995 în Monitorul Oficial al României nr. 116, se publică Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, care este supusă ulterior mai multor modificări. Astfel, la 6 Martie 2001, Legea nr. 51/1995 este republicată pentru prima dată, în Monitorul Oficial al României nr. 113, iar la 7 februarie 2011 este republicată a doua oară, în Monitorul Oficial al României nr. 98.

La 17 octombrie 1995 în Monitorul Oficial al României nr. 237, se publică primul Statut al Profesiei de Avocat. Ulterior, sunt adoptate variante modificate, modernizate și adaptate nevoilor profesiei, respectiv la 31 mai 2001, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 284, la 13 ianuarie 2005 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 45 și, respectiv, la 19 decembrie 2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 898. Dintre avocații din Baroul Timiș care au ocupat demnități publice, se cuvine a fi menționați Aurel Cosma, Nicolae Imbroane, Coriolan Balta, Iuliu Coste, Antoniu Bogdan, Liviu Cigareanu, Valeriu Boleantu, Aurel Ciobanu, Coriolan Baran, Dimitrie Nistor, Tiereanu A. Emil, Alexandru Roscoban, Dumitru Ganț, Prefecți ai județului Timiș în perioade diferite. De asemenea, avocații Carol Telbisz, Cornel Grofșorean, Lucian Gheorghevici, Coriolan Baran, Coriolan Balta, Nicolae Table, Emil Tiereanu, Ilie Radu, Iosif Petric, au ocupat demnitatea de Primar al Timișoarei în perioade diferite.

În prezent, Baroul Timiș este reglementat prin Legea nr. 51/1995 și prin Statutul Profesiei de Avocat și numără peste 850 de membri activi.


La realizarea acestei prezentări, au fost utilizate informații din lucrarea “Istoria Baroului Timiș”, apărută sub egida Colecției Paideia, Timișoara, 2010, autor avocat Lazăr Gruneanțu, Decan al Baroului Timiș în mandatele 2004 - 2008 și, respectiv, 2008 - 2012.

ACTELE DE ÎNFIINȚARE

ALE CAMEREI AVOCAȚILOR TIMIȘOARA, CONSTITUITĂ LA DATA DE 25 IANUARIE 1875

Decanii Baroului Timiș

De la înființare până în prezent

Av. Dr.
Maurițiu Sülyok


Decan al Baroului Timiş în anul
1875

Av. Dr.
Szüllo Ernest


Decan al Baroului Timiş în anul
1896

Av. Dr.
Aurel Cosma


Decan al Baroului Timiş în perioada
1920-1922

Av. Dr.
Mihai Gropșianu


Decan al Baroului Timiş în perioada
1922-1924

Av. Dr.
Liviu Cigăreanu


Decan al Baroului Timiş în perioada
1925-1927
1928-1929

Av. Dr.
Victor Mercea


Decan al Baroului Timiş în perioada
1929-1937

Av. Dr.
Liviu Cigăreanu


Decan al Baroului Timiş în perioada
1937-1939

Av.
Adrian Brudariu


Decan al Baroului Timiş în perioada
1939-1942

Av.
Aurel Baciu


Decan al Baroului Timiş în perioada
1942-1944

Av.
Ion Tenchea


Decan provizoriu al Baroului Timiş în anul
1944

Av.
Gheorghe Ciorman


Decan al Baroului Timiş în perioada
1944-1945

Av.
Nicolae Fărcăşanu


Decan al Baroului Timiş în perioada
1945-1946

Av.
Constantin Ghimicescu


Decan al Baroului Timiş în perioada
1946-1950

Av.
Tiberiu Coracu


Decan al Baroului Timiş în perioada
1950-1954

Av.
Traian Ieremciuc


Decan al Baroului Timiş în perioada
1954-1956

Av.
Ioan Beligar


Decan al Baroului Timiş în anul
1956

Av.
Borislav Popovici


Decan al Baroului Timiş în perioada
1956-1968

Av. Dr.
Tiberiu Cernescu


Decan al Baroului Timiş în perioada
1968-1981

Av.
Victor Bâca


Decan al Baroului Timiş în perioada
1981-1990

Av. Dr.
Aron Mihancea


Decan al Baroului Timiş în perioada
1990-1996

Av.
Ioan Hampu


Decan al Baroului Timiş în perioada
1996-2004

Av.
Lazăr Gruneanțu


Decan al Baroului Timiş în perioada
2004-2012

Av.
Valeriu Rauta


Decan al Baroului Timiş în perioada
2012-2016