ORGANIZARE BAROUL TIMIȘ

Decan

Decan

Decanul Baroului Timiș este Domnul Av. Dr. Sergiu I. STĂNILĂ membru al Baroului Timiș din anul 1999.

Domnul Av. dr. Sergiu I. STĂNILĂ a fost ales membru al Consiliului Baroului Timiș în perioada 2012 - 2016, iar în perioada 2015 - 2016 a îndeplinit funcția de Prodecan al Baroului Timiș.

Domnul Av. dr. Sergiu I. STĂNILĂ, în calitate de Decan al Baroului Timiș, este membru de drept al Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România.

Domnul Av. dr. Sergiu I. STĂNILĂ a fost ales membru al Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România, pentru mandatul 2019 - 2023.
Domnul Av. dr. Sergiu I. STĂNILĂ a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara în anul 1999, precum și Cursul postuniversitar de Dreptul afacerilor în cadrul aceleiași instituții de învățământ superior, în anul 2000.
Domnul Av. dr. Sergiu I. STĂNILĂ are titlul științific de doctor în științe juridice din anul 2009, obținut la Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara.
Domnul Av. dr. Sergiu I. STĂNILĂ este cadru didactic, având în prezent gradul de lector universitar, la Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, din anul 1999.

Decanul Baroului Timiș are următoarele competenţe:

  1. reprezintă baroul în raporturile acestuia cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;
  2. prezidează şedinţele consiliului baroului;
  3. aprobă cererile de asistenţă juridică gratuită;
  4. exercită căile de atac împotriva hotărârilor comisiei de disciplină şi împotriva deciziilor consiliului baroului pentru care sunt prevăzute căi de atac;
  5. ordonanţează cheltuielile baroului;
  6. ia măsuri privind conducerea baroului care nu sunt de competenţa adunării generale sau a consiliului baroului;
  7. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau hotărâte de organele de conducere ale U.N.B.R. şi date în competenţa sa.