ORGANIZARE BAROUL TIMIȘ

Comisia de Disciplină

Comisia de disciplină își desfășoară activitatea în cadrul Baroului Timiș, organizarea, funcționarea și atribuțiile acesteia fiind reglementate potrivit Statutului Profesiei de Avocat (art. 51 alin. 2 din Legea nr. 51/1995 republicată).
Membrii Comisiei de disciplină sunt aleși de Adunarea Generală a avocaților din Baroul Timiș, dintre avocații cu o vechime de minimum 10 ani în profesie (art. 52 alin. b) din Legea nr. 51/1995 republicată și art. 269 alin. 2 din Statutul Profesiei de Avocat).
Comisia de disciplină este independentă de organele de conducere ale baroului (art. 269 alin. 1 din Statutul Profesiei de Avocat).

Comisia de disciplină din cadrul Baroului Timiș are următoarea componență: