ORGANIZARE BAROUL TIMIȘ

Comisia de Cenzori

Comisia de Cenzori funcționează în cadrul Baroului Timiș. Membrii Comisiei de Cenzori sunt aleși de Adunarea Generală a Baroului Timiș, pe o perioadă de 4 ani, dintre avocaţii cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel puţin 8 ani. Mandatul lor poate fi reînnoit.

Comisia de cenzori are ca atribuţii principale supravegherea gestiunii baroului, verificarea legalităţii întocmirii situaţiilor financiare şi a concordanţei lor cu registrele, verificarea regularităţii ţinerii acestor registre, verificarea concordanţei efectuării cheltuielilor cu destinaţia aprobată de organele profesiei. În exercitarea atribuţiilor, comisia de cenzori întocmeşte rapoarte, procese-verbale de verificare a gestiunii şi note de propuneri, acte ce vor fi prezentate de îndată decanului şi/sau consiliului baroului.

Comisia de Cenzori a Baroului Timiș este formată din: