STAGII DE PRACTICĂ AVOCAȚIALĂ PENTRU AUDITORII DE JUSTIȚIE ÎN CADRUL FORMELOR DE EXERCITARE A PROFESIEI DE AVOCAT - 03.09.2018 - 21.09.2018

Stimați Colegi,


Având în vedere Protocolul de colaborare încheiat între Institutul National al Magistraturii şi Uniunea Naţională a Barourilor din România, în ceea ce priveşte implementarea acţiunii de asigurare a cadrului de desfăşurare a practicii avocaţiale a auditorilor de justiţie, cursanţi ai I.N.M, pentru anul 2018 această activitate a fost planificată în perioada 03 septembrie – 21 septembrie 2018, fiind dedicată auditorilor de justiţie din anul al II-lea.

INM solicită ca, pentru parcurgerea etapelor administrative de aprobare a programului în Consiliul Stiintific al INM şi ulterior de CSM, lista actualizată cu formele de exercitare a profesiei în cadrul cărora urmează să se desfăşoare stagiul următor să fie comunicată până la sfârșitul lunii iunie 2018.

Ca atare, luând în considerare această perioadă de desfăşurare a practicii, toți avocații interesați urmează să comunice la Secretariatul Baroului Timiș (prin e-mail/fax/înregistrare personală), până la data de 20.06.2018, următoarele date:

1. formele de exercitare a profesiei care îşi manifestă disponibilitatea de a colabora în cadrul proiectului în anul 2018;

2. numărul de auditori pe care acestea pot să-l primească în practica (conform regulamentului, maxim 2 la un îndrumător), având în vedere că îndrumător poate fi numai un avocat definitiv cu vechime în profesie de cel puţin 8 ani; în acest scop, vor fi avuţi în vedere numai îndrumătorii care pot asigura în mod efectiv activitate de îndrumare;

3. domeniul preponderent de activitate/specializare, adresa poştală completă, număr de telefon fix/mobil, număr de fax, adresa de e-mail ale formelor de exercitare ale profesiei.

Baroul Timiș va centraliza aceste informații și le va transmite la U.N.B.R. până la data de 25.06.2018.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

| | Hits: 1297