Sesiune de formare organizată în cadrul proiectului Program de educație și asistență juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiție – JUST ACCESS: Timișoara, 10 iunie 2019

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA, în calitate de Beneficiar, implementează începând cu data de 22.06.2018, în parteneriat cu Fundația Centrul de Resurse Juridice (partener), proiectul Program de educație și asistență juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiție – JUST ACCESS”, contract de finanțare nr. 153/22.06.2018, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă; Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente; Obiectivul specific 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

Având în vedere obiectivul specific nr. 3 al proiectului: Îmbunătățirea serviciilor juridice puse la dispoziţia cetăţenilor, inclusiv a categoriilor vulnerabile prin crearea unor resurse de învăţare și formarea a aprox. 1400 de profesionişti din domeniul juridic (avocați și personal din cadrul administraţiei publice cu atribuţii în legătură cu activitatea sistemului judiciar) pentru implementarea Noilor Coduri fundamentale (penal, procedură penală, civil, procedură civilă),


vă invităm la sesiunea de formare ce se organizează

la data de 10 Iunie 2019,

la HOTEL LIDO, Timișoara, Bd. Doctor Iosif Bulbuca nr. 20.


Sesiunea de formare va acoperi în principal următoarele teme:

– tratarea reglementarilor privitoare sau cu incidență în facilitarea accesului la justiție a cetățenilor, inclusiv grupuri vulnerabile, din perspectiva noilor coduri (Noul Cod Civil, Noul Cod de Procedură Civilă/Noul Cod Penal, Noul Cod de Procedură Penală);

– analiza acestor modificări din perspectiva jurisprudențială;

– ajutorul public judiciar și asistența judiciară în materie penală – standarde de calitate și importanţa acestora din perspectiva accesului la justiţie.


PROGRAM

09:00 – 09:15 – Înregistrarea participanților

09:15 – 11:00 – Sesiune de formare (partea I)

11:00 – 11:30 – Pauză de cafea

11:30 – 14:00 – Sesiune de formare (partea a II-a)

14:00 – 15:00 – Pauza de prânz

15:00 – 18:00 – Sesiune de formare (partea a III-a)

18:00 – Închiderea conferinței


Participarea este gratuită.

Înscrierile se fac la secretariatul Baroului Timiș (e-mail: contact@baroul-timis.ro), până la data de 07.06.2019, în limita maximă a 28 de locuri.

Vor avea prioritate avocații înscriși în Registrul de Asistență Judiciară.

Avocaților care participă la conferință le vor fi recunoscute, la cerere, 8 ore de pregătire profesională continuă.

Pentru înscrieri și eventuale informații suplimentare vă rugăm să contactați secretariatul Baroului Timiș.

Persoană de contact doamna Diana ZUBER, telefon: 0722734148, email: contact@baroul-timis.ro

Formatorii care vor asigura activitatea de pregătire la această sesiune sunt:

1. RONCIOIU Cosmin Alin, Decan Baroul Hunedoara

2. ZAHARIA-MĂNESCU Daniela, Baroul București


Vizualizări: 1573