PROGRAMUL Conferinței ''Probleme actuale în procesul civil și în procesul penal'' - 05.05.2018, Timișoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 9A, Amfiteatrul A2 al Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara


8:30 - 9:00

Înscrierea participanților

9:00 - 9:20

Deschiderea Conferinței


SECȚIUNEA DREPT CIVIL ȘI PROCEDURĂ CIVILĂ


9:20 - 10:00

Avocat dr. Gheorghe FLOREA – Președinte UNBR:

Probleme actuale privind reprezentarea convențională în procesul civil

10:00 - 10:40

Prof.univ.dr. Avocat Traian BRICIU - Vicepreședinte UNBR, Director INPPA:

Aspecte teoretice și practice privind aplicarea legislației taxelor judiciare de timbru

10:40 - 11:20

Conf.univ.dr. Avocat Claudiu DINU:

Considerații cu privire la căile de atac în procesul civil - aspecte teoretice și practice

11:20 - 12:00

Executor Judecătoresc Bogdan DUMITRACHE - Camera Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel București, membru în comisia de elaborare a NCC, în comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare a NCC şi în comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare NCPC:

Aspecte privind întoarcerea executării silite

12:00 - 12:40

Lector.univ.dr. Avocat Florina POPA – Lector INPPA, Consilier în Baroul Timiș:

Aspecte de ordin procesual în materia clauzelor considerate nescrise


12:40 - 13:40

Pauză de masă


SECȚIUNEA DREPT PENAL ȘI PROCEDURĂ PENALĂ


13:40 - 14:20

Conf.univ.dr. Avocat Petruț CIOBANU - Vicepreședinte UNBR, Lector INPPA, Prodecan Baroul București:

Metode speciale de supraveghere sau cercetare

14:20 - 15:00

Prof.univ.dr. Avocat Mihai HOTCA - Lector INPPA, membru în comisia de elaborare a proiectului legii de punere în aplicare a NCP:

Probleme de drept privind corelația dintre evaziunea fiscală și spălarea banilor

15:00 - 15:40

Judecător Mircea CREȚU - Curtea de Apel Timișoara, Secția Penală:

Cererea de redeschidere a procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei condamnate. Jurisprundență națională și europeană

15:40 - 16:20

Lect.univ.dr. Avocat Flaviu CIOPEC – Lector INPPA, Baroul Timiș:

Probleme privind aplicarea principiului nemijlocirii în procesul penal


16:20

Închiderea Conferinței


Vizualizări: 1629