ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ DIN DATA DE 06.05.2019, ORA 14:00

Conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș, publicăm în extras Ordinea de zi a ședinței Consiliului Baroului Timiș din data de 06.05.2019, ora 14:00:

RATIFICAREA PROCESELOR-VERBALE ALE ȘEDINȚELOR CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ

1. Ratificarea proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului Baroului Timiș din data de 22.04.2019 și, respectiv, 02.05.2019.

EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT DE CĂTRE AVOCAȚII BAROULUI TIMIȘ

2. Cerere formulată de CA Gruescu David Tiberiu de suspendare a activității sediului secundar de la adresa Timișoara, spl. Tudor Vladimirescu nr. 20, ap. 6-7, camera 1, jud. Timiș, începând cu data de 01.05.2019.

3. Cerere de prelungire a concediului de creștere a copilului până la vârsta de 2 ani, formulată de Doamna Avocat Preda Elena Mirela.

4. Încetare sediu secundar al CA Boldea Maria.

5. Avocat Șerb Bianca Mirabela - schimbare adresă domiciliu profesional, ca urmare a schimbării adresei SCPA Valentin & Asociații (în care funcționează avocatul îndrumător), noua adresă fiind în Timișoara, str. Borsec nr. 4, ap. 2, jud. Timiș.

6. Avocat Căileanu Sergiu-Ilie - schimbare adresă domiciliu profesional, ca urmare a schimbării adresei SCPA Valentin & Asociații (în care funcționează avocatul îndrumător), noua adresă fiind în Timișoara, str. Borsec nr. 4, ap. 2, jud. Timiș.

7. Avocat Nicorici Cristina - schimbare adresă domiciliu profesional, ca urmare a schimbării adresei SCPA Valentin & Asociații (în care funcționează avocatul îndrumător), noua adresă fiind în Timișoara, str. Borsec nr. 4, ap. 2, jud. Timiș.

8. Cerere formulată de Avocat P.D.C. de încasare a sumelor de bani cuvenite pentru oficii pentru luna aprilie 2019, prin casieria Baroului Timiș, în vederea recuperării de către CAA Filiala Timiș a debitelor restante și eșalonate.

ACTIVITATEA DECANULUI BAROULUI TIMIȘ

9. Decizii emise de Decanul Baroului Timiș și activitatea în perioada 22.04.2019 - 06.05.2019.

SITUAȚIE ÎNCASĂRI TAXE ȘI CONTRIBUȚII PROFESIONALE BAROUL TIMIȘ ȘI CAA FILIALA TIMIȘ

10. Analiză situații prezentate de Serviciile de Contabilitate ale Baroului Timiș și, respectiv, CAA Filiala Timiș. Aplicare măsuri legale.

DIVERSE

11. Teatrul German de Stat Timișoara - solicitare privind rezilierea unilaterală a contractului de asistență juridică în temeiul art. 147 alin. 1 din Statutul Profesiei de Avocat.

12. Solicitare din partea Judecătoriei Timișoara privind data cumpărării blocurilor de contracte de asistență juridică din anul 2016 și 2018 de către CA B.G.C..

13. Citație comunicată de Tribunalul Timiș - termen la 11.06.2019.

Întocmită și transmisă prin e-mail membrilor Consiliului Baroului Timiș la data de 05.05.2019, împreună cu convocarea ședinței, în temeiul prevederilor art. 56 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată.

Publicată în extras pe site-ul Baroului Timiș la data de 05.05.2019, conform Hotărârii nr. 44/21.12.2016 a Consiliului Baroului Timiș.

Materialele în baza cărora a fost întocmită se află la secretariatul Baroului Timiș. Ordinea de zi va putea fi completată, prin votul membrilor Consiliului Baroului, cu cererile/problemele înregistrate la secretariatul baroului până la ora ședinței.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1237