MODIFICARE DATA DEPUNERE REFERATE SI BORDEROURI ASISTENTA JUDICIARA OFICII

Incepand cu luna noiembrie 2015, borderourile si referatele intocmite pentru asistenta judiciara prestata in cauzele penale repartizate din oficiu, vor fi depuse la secretariatul baroului pana cel mai tarziu in data de 8 (opt) a fiecarei luni, urmand a fi centralizate si trimise instantei pentru plata, in data de 9 (noua) a lunii. Borderourile si referatele depuse la secretariatul baroului dupa data de 8 (opt) a lunii, vor fi centralizate si transmise instantei pentru plata in data de 9 (noua) a lunii urmatoare celei in care sunt depuse.

In cazurile in care ziua de 8 (opt) a lunii cade intr-o zi nelucratoare sau intr-o zi de sarbatoare legala, referatele si borderourile se vor depune la secretariatul baroului pana cel mai tarziu in ultima zi lucratoare anterioara zilei de 8 (opt) a lunii.

| | Hits: 1229