MODIFICARE CONTINUT REFERAT ASISTENTA JUDICIARA LA OFICII

Incepand cu data de 08.12.2015, la secretariatul baroului se vor depune referatele intocmite pentru asistenta judiciara la oficii, utilizand DOAR noul model de formular, pe care il puteti descarca de pe site-ul Baroului Timis, la rubrica ASISTENTA JUDICIARA/diverse.

Fata de modelul precedent, modificarile produse sunt solicitate de Tribunalul Timis, fiind necesare decontarii sumelor de bani. Aceste modificari constau in:

a) la pct. 5 din referat - OBIECT - se va indica articolul din actul normativ aplicabil, precum si denumirea infractiunii/masurii preventive/activitatii prestate;

b) la pct. 7 din referat - OBSERVATII - se va indica, daca este cazul, intervalul orar 20:00-8:00 sau ziua nelucratoare sau de sarbatoare legala in care este prestata asistenta judiciara, intrucat in aceste situatii onorariul acordat se majoreaza cu 100% (art. 5 alin. 3 din Protocol);

c) la pct. 11 din referat - TEMEI DE DREPT PROTOCOL UNBR-MJ - se va indica temeiul de drept din Protocol, in baza caruia se datoreaza onorariul avocatial;

d) la pct. 12 din referat - OBSERVATII - se va mentiona, daca este cazul, diminuarea onorariului de catre magistrat.

LA REFERAT NU SE VA ATASA DELEGATIA AVOCATIALA EMISA DE BAROUL TIMIS

In cazul in care detineti deja referate completate si semnate/stampilate de instanta de judecata/organul de urmarire penala, in vechiul format, le veti putea depune la secretariatul baroului, dar acestea vor contine toate informatiile solicitate in noul format al referatului.

De asemenea, va recomandam intocmirea borderourilor in mod citet, de preferat tehnoredactat, fara completari si stersaturi ulterioare. Borderourile se vor depune la secretariatul baroului in 2 (doua) exemplare originale.

| | Hits: 2012