Conferința de drept bancar ''Alternative la banking (law)'', Ediția a VII-a - Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara și Centrul pentru Dreptul Afacerilor Timișoara

În ciclul Colocviile juridice ale Băncii Naționale a României

Ediția a XX-a

Conferința de drept bancar

Alternative la banking (law)

Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara

Centrul pentru Dreptul Afacerilor Timișoara

30 martie 2018

La Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara se desfășoară, în data de 30 martie 2018, a șaptea ediție a Conferinței de drept bancar, cu tema Alternative la banking (law).

Conferința face parte din prestigiosul ciclu Colocviile juridice ale Băncii Naționale a României, fiind organizată în colaborare cu Banca Națională a României – Direcția Juridică.

La conferință sunt invitați să participe, în calitate de intervenienți, profesori de la facultăți de drept, precum și reputați specialiști care își desfășoară activitatea în Banca Națională a României, instituții de credit și societăți de avocatură.

În cadrul conferinței vor fi abordate subiecte privind instrumentele și mecanismele alternative sau complementare în raport cu activitățile și operațiunile bancare clasice, în contextul diversificării sistemelor și tehnicilor de plată și de finanțare a afacerilor și consumului. Conferința se adresează atât juriștilor specializați în materie bancară (avocați, magistrați, consilieri juridici, notari publici, executori judecătorești etc.), cât și altor specialiști interesați de problematica abordată.

Programul conferinței este structurat după cum urmează:

9.00 – 9.30 Înregistrarea participanților

9.30 – 11.30 Lucrările conferinței

11.30 – 12.00 Pauză de cafea

12.00 – 13.30 Lucrările conferinței

13.30 – 14.30 Prânz

14.30 – 16.00 Lucrările conferinței

16.00 – 16.30 Pauză de cafea

16.30 – 18.00 Lucrările conferinței

Această manifestare se înscrie în ciclul conferințelor de drept bancar organizate anual de Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, sub egida Sucursalei Timișoara a Asociației Europene pentru Drept Bancar și Financiar – România (AEDBF–România), și este susținută financiar de Banca Comercială Română.

Înregistrarea participanţilor se face pe portalul www.juridice.ro, accesând următorul link: https://conferinte.juridice.ro/conferinta-de-drept....


Programul Conferinței de drept bancar

Alternative la banking (law)

Timișoara, 30 martie 2018

Universitatea de Vest din Timișoara

Bd. Vasile Pârvan nr. 4

Amfiteatrul A01

9,30 Deschiderea conferinței. Alocuțiuni introductive

Prof.univ.dr. Lucian Bercea, Decanul Facultății de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara

Alexandru Păunescu, Directorul Direcției Juridice, Banca Națională a României


Politici și tehnici de banking

9,30 – 11,30 Alexandru Păunescu, Directorul Direcției Juridice, Banca Națională a României – Politici generale și rolul băncilor centrale în incluziunea financiară

Conf.univ.dr. Radu Rizoiu, Universitatea din București, Facultatea de Drept – Câte nuanțe de gri are creditul? Despre tehnici de creditare la limita legii și dincolo de ea

Lect.univ.dr. Sergiu Golub, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Drept – Reportul – tehnică „arhaică” de creditare?

Lect.univ.dr. Sergiu Popovici, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept – Vânzarea la valoarea reziduală și dreptul de preemțiune: interferențe cu leasingul financiar ca tehnică alternativă de creditare


Alternative procedurale în banking

12,00 – 13,30 Prof.univ.dr. Marieta Avram, Universitatea din București, Facultatea de Drept – Când dreptul devine doar o umbră a interesului. Despre tehnica și arta concilierii ca negociere asistată

Nela Petrișor, Avocat partener, Mușat & AsociațiiRiscul în contractele de credit bancar. O abordare din perspectiva Centrului de soluționare alternativă a litigiilor în domeniul bancar

Dr. Ianfred Silberstein, Președintele Asociației Europene pentru Drept Bancar și Financiar – România (AEDBF–România) – Cadrul juridic privind soluționarea alternativă a litigiilor. Importanța acestei proceduri pentru activitatea bancară


Inovații în banking

14,30 – 16,00 Gabriela Anton, Avocat partener, Țuca, Zbârcea & AsociațiiNoi actori pe piața serviciilor financiar-bancare: moving from banks to banking

Ciprian Chiorean, Directorul Direcției Juridice, BancpostSoluții legislative inovatoare în banking

Elena Iacob, Avocat partener, Zamfirescu, Racoți & PartnersProbleme de concurență la sindicalizarea creditelor


Restricții în banking

16,30 – 18,00 Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc – O veste bună pentru bănci: Decizia ÎCCJ RIL nr. 2 din 19 februarie 2018

Alexandru Berea, Directorul Direcției Juridice, Banca Comercială RomânăPlafonarea ratei dobânzii în contractele dintre profesioniști și consumatori – mijloc de limitare a dobânzilor exorbitante

Prof.univ.dr. Lucian Bercea, asist.cercet.dr. Dan-Adrian Cărămidariu, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept – How much is too much? Dobânzi lezionare în creditele IFN

Vizualizări: 1617