Conferința “Aspecte practice generate de aplicarea codurilor fundamentale” - ORADEA, 19 ianuarie 2019

Baroul Bihor are deosebita onoare de a vă invita să participaţi la conferinţa naţionalǎ cu tema: Aspecte practice generate de aplicarea codurilor fundamentale”.

Conferinţa este organizatǎ de Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor şi Baroul Bihor. Lucrările Conferinţei se vor desfăşura la Hotelul Ramada din Oradea, Calea Aradului nr. 9, în data de 19 ianuarie 2019.

Agenda detaliatǎ a manifestǎrii va fi afişatǎ în timp util.

Taxa de participare este de 200 lei, sumǎ ce urmeazǎ a fi viratǎ de cei interesaţi în contul RO20BRDE050SV64779580500, deschis la BRD SA Oradea pe numele Baroului Bihor, Cod fiscal 16071369.

În vederea participǎrii, cei interesaţi vor depune o declaraţie de participare (atașată), la care vor anexa copie de pe ordinul de platǎ (foaia de vǎrsǎmînt) prin care au achitat taxa de participare. Depunerea declaraţiei de participare şi a dovezii achitǎrii taxei de 200 lei se poate face prin e-mail, la adresa: baroul.bihor@gmail.com sau se poate depune la secretariatul Baroului Bihor, între orele 9 – 15.

Data-limită pentru înscrieri este 16 ianuarie 2019, ora 14.00.

Documente atașate

Vizualizări: 1011