CONFERINȚA "Aplicarea codurilor fundamentale în Anul Centenarului Marii Uniri" - BAROUL BIHOR ȘI INPPA

Baroul Bihor în colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor organizează conferinţa cu tema: "Aplicarea codurilor fundamentale în Anul Centenarului Marii Uniri ".

Se acordă puncte pentru asigurarea obligațiilor de pregătire profesională continuă, conform Programelor întocmite de organele profesiei.

PROGRAMUL CONFERINŢEI

Sâmbătă, 27 ianuarie 2018, Hotel Ramada, Oradea

Secţiunea de drept civil/procesual civil

09.00 – 09.30 – Înregistrarea participanţilor

09.30 – 13.30 – Dezbateri pe teme de drept civil şi procedură civilă

13.30 – 14.30 – Pauză de masă

Secţiunea de drept penal/procesual penal

14.30 – 18.30 – Dezbateri pe teme de drept penal şi procedură penală

Prezentarea lectorilor:

Civil şi procedură civilă:

  • Dl. av. dr. Traian Cornel BRICIU – Vicepreşedinte U.N.B.R., Director I.N.P.P.A.;
  • Dl. av. dr. Claudiu Constantin DINU – responsabil pregătire continuă I.N.P.P.A. – drept privat;
  • Dl. av. dr. Mircea URSUŢA – lector I.N.P.P.A., membru în Comisia de elaborare a proiectului Legii de punere în aplicare a Noului Cod de procedură civilă;
  • Dl. exec. jud. Bogdan DUMITRACHE – executor judecatoresc, formator I.N.M., membru în comisia de elaborare a NCC, în comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare a NCC şi în comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare NCPC;

Teme: Aspecte cu privire la aplicarea Codului de procedură civilă. Judecata în prima instanţă şi căile de atac. Implicaţii în materia executării silite.

Penal şi procedură penală:

  • Dl. av. dr. Petruţ CIOBANU - Vicepreşedinte al U.N.B.R., responsabil pregătire continuă I.N.P.P.A. – drept public, Prodecan al Baroului Bucureşti;

Temă: Dreptul la apărare în actuala legislație penală.

  • Dl. jud. dr. Mihail UDROIU - judecător la Curtea de Apel Oradea, formator la I.N.M., membru în Comisiile de elaborare a proiectului NCP şi a NCPP.

Temă: Ridicarea măsurilor asiguratorii – aporii jurisprudenţiale.

  • Dl. av. dr. Mihai Adrian HOTCA – lector I.N.P.P.A., membru în comisia de elaborare a proiectului legii de punere în aplicare a NCP;

Temă: Probleme de drept privind infracţiunile din Legea nr. 31/ 1990.

Conferinţa va avea un format dinamic, fiind abordate de către toţi lectorii probleme punctuale ce au rezultat din aplicarea în practică a Noilor Coduri.

Având în vedere faptul că se dorește a fi o conferinţă interactivă, rugăm toţi participanţii să transmită orice problemă de drept, ce o doresc a fi supusă discuţiei în cadrul conferinţei, pe adresele de e-mail : baroul.bihor@gmail.com sau mircea.ursuta@gmail.com, până la data de 20.01.2018.

Taxa de participare este de 200 de lei şi se va achita în contul RO20BRDE050SV64779580500, deschis la BRD Oradea pe numele Baroului Bihor, cod fiscal 16071369.

Pentru avocaţii stagiari, taxa de participare este de 100 de lei.

În taxa de participare sunt incluse: mapa de conferinţă, pauzele de cafea şi masa de prânz.

În vederea participării, cei interesaţi vor depune o declaraţie de participare (model atașat), la care vor atașa o copie a ordinului de plată (care face dovada efectuării plății). Depunerea declarației de participare şi a ordinului de plată pentru taxa de participare se poate face prin e-mail, la adresa baroul.bihor@gmail.com sau se poate depune la secretariatul Baroului Bihor, între orele 9.00 şi 15.00.

Data-limită pentru înscrieri este 22 ianuarie 2018, ora 14.00.

Problemele ce vor fi abordate vor fi aduse la cunoştinţă după primirea sugestiilor de la participanţi şi centralizarea acestora.

Pentru mai multe detalii - baroul.bihor@gmail.com sau tel. 0259/411.799.

Documente atașate

Vizualizări: 1501