CAFENEAUA JURIDICĂ: SOLUȚIONAREA LITIGIILOR DECURGÂND DIN CONTRACTELE PUBLICE. O PROBLEMĂ ÎNTRE JUDECĂTORUL DE DREPT COMUN ȘI CEL DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV - CUM A FOST


În data de 15.12.2018, a avut loc a patra ediție din seria de evenimente profesionale intitulată ’’Cafeneaua Juridică’’, organizate de Baroul Timiș, în parteneriat cu Editura Universul Juridic și Vox Property Group.

Manifestarea a avut loc la VOX LOUNGE, în incinta clădirii Vox Technology Park din Timișoara, la eveniment participând aproximativ 30 de avocați din Baroul Timiș.

Prelegerile au fost susținute de Domnul Conf.univ.dr., Avocat Cristian CLIPA și, respectiv, Domnul Lect.univ.dr., Avocat Sergiu I. STĂNILĂ, ambii membri ai Baroului Timiș.

Au fost dezbătute modificările intervenite asupra Legii nr. 101/2016, fiind abordate cele două tipuri de contestații care pot fi declarate împotriva actelor autorității contractante, respectiv contestația administrativ-jurisdicțională și contestația judiciară. De asemenea, au fost abordate dispozițiile care reglementează soluționarea litigiilor izvorâte din executarea unui contract administrativ de achiziție publică, fiind amplu dezbătute modificările intervenite prin O.U.G. nr. 45/2018.

Temele abordate au prezentat interes pentru participanți, generând întrebări pertinente și soluții întemeiate.

Baroul Timiș mulțumește invitaților, avocaților participanți, precum și partenerilor implicați în organizarea evenimentului.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


Vizualizări: 1196