BALUL AVOCAȚILOR 2019: RESTAURANTUL VENUE, GRAND BALLROOM, 26 IANUARIE 2019

TARIFE:


1. Avocat definitiv membru al Baroului Timiș sau cu sediu secundar înregistrat la Baroul Timiș și însoțitor: 200 lei / persoană;

2. Avocat stagiar membru al Baroului Timiș și însoțitor: 100 lei / persoană;

3. Orice altă persoană care nu se încadrează în categoriile de mai sus: 350 lei / persoană,

în limita locurilor disponibile, persoanele de la pct. 1 și 2 având prioritate.


Înscrierile se fac până în data de 25.01.2019, prin achitarea taxei de participare, în numerar la sediul Baroului Timiș sau prin transfer bancar, în contul RO15BREL0002001437590100, deschis la Banca Libra Internet Bank Timișoara, titular Baroul Timiș, CIF 4759527, cu indicarea pe OP a numelui și prenumelui persoanelor pentru care se achită și, respectiv, a mențiunii ''taxă participare Balul Avocaților 2019''. OP se transmite prin e-mail la corespondenta.avocati@baroul-timis.ro.


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Documente atașate

Vizualizări: 1982