Adunarea generală de alegere a organelor de conducere ale Baroului Timiș: 07.05.2019, ora 15:00, Aula Universității de Vest din Timișoara, Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr. 4, jud. Timiș

Consiliul Baroului Timiș

Convoacă

Adunarea generală de alegere a organelor de conducere ale Baroului Timiș

care va avea loc în data de 07.05.2019, începând cu ora 15:00,

în Aula Universității de Vest din Timișoara,

cu sediul în Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr. 4, jud. Timiș,


cu următoarea


Ordine de zi:


  1. Alegerea membrilor Consiliului Baroului Timiș (11 locuri de consilier).
  2. Propunerea unui candidat pentru Comisia centrală de disciplină.


Sunt declaraţi aleşi membri ai Consiliului Baroului Timiş, primii 11 candidaţi (alegerile nu vizează toate locurile de membru al Consiliului Baroului Timiș, un mandat de consilier încetând în decembrie 2020), care au obţinut, în ordine descrescătoare, cele mai multe voturi din cele valabil exprimate în cadrul Adunării Generale de alegere a organelor de conducere ale Baroul Timiș.

Prin raportare la numărul de voturi obţinut în Adunarea Generală de alegere a organelor de conducere ale Baroul Timiș, următorii 3 candidaţi, începând cu cel de-al doisprezecelea sunt declaraţi membri supleanţi ai Consiliului Baroului Timiş. În ordinea dată de numărul de voturi obţinute, aceştia îi vor putea înlocui pe acei membri ai Consiliului ale căror mandate au încetat, înainte de ajungerea lor la termen.


Potrivit dispozițiilor art. 54 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată, adunările generale de alegere a organelor de conducere a baroului sunt legal constituite numai cu participarea majorităţii membrilor adunării generale a baroului.

Potrivit art. 54 alin. 3 din lege, participarea la adunarea generală de alegere a organelor de conducere a baroului se face personal. Avocatul membru al baroului nu poate delega exercitarea dreptului său de vot unui alt avocat.


Se aplică dispozițiile Regulamentului pentru desfăşurarea Adunării Generale a membrilor cu drept de vot ai Baroului Timiş, pentru alegerea organelor de conducere ale Baroului Timiş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Baroului Timiș nr. 8/26.02.2019.

Candidaturile pentru dobândirea calităţii de membru al Consiliului Baroului Timiş, precum și pentru dobândirea calității de membru în Comisia Superioară de Disciplină a Uniunii Naţionale a Barourilor din România se înregistrează la registratura Baroului Timiş cu cel puţin 10 zile înainte de data la care urmează a fi convocată Adunarea Generală de alegere a organelor de conducere ale Baroul Timiș.


Declaraţia de depunere a candidaturii se semnează personal de candidat şi va fi însoţită de următoarele înscrisuri:

  • copie certificată pentru conformitate cu originalul după cardul de avocat sau legitimație de avocat în format vechi, vizate la zi;
  • curriculum vitae (opțional);
  • un scurt program electoral (de cel mult o pagină A4), pentru candidaţii la funcţia de membru în Consiliul Baroului Timiş (opțional).


DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ

Vizualizări: 1642