Comisia de disciplina

Comisia de disciplină își desfășoară activitatea în cadrul Baroului Timiș, organizarea, funcționarea și atribuțiile acesteia fiind reglementate potrivit Statutului Profesiei de Avocat (art. 51 alin. 2 din Legea nr. 51/1995 republicată). Membrii Comisiei de disciplină sunt aleși de Adunarea Generală a avocaților din Baroul Timiș, dintre avocații cu o vechime de minimum 10 ani în profesie (art. 52 alin. b) din Legea nr. 51/1995 republicată și art. 269 alin. 2 din Statutul Profesiei de Avocat). Comisia de disciplină este independentă de organele de conducere ale baroului (art. 269 alin. 1 din Statutul Profesiei de Avocat).

Comisia de disciplină din cadrul Baroului Timiș are următoarea componență:

- Av. Alexandra-Emanuela RĂZVAN-MIHALCEA - PREȘEDINTE;

- Av. Laura-Mihaela CRIȘAN;

- Av. Miruna DACU-FURDUI;

- Av. Laura-Cătălina MARTONOSY;

- Av. Silviu-Ioan-Cătălin OPRIȘAN;

- Av. Cosmin Gabriel TABĂRĂ-AMÂNAR;

- Av. Luminița ȚUNDREA.