Casa de Asigurari a Avocatilor

Avocații membri ai Uniunii Naționale a Barourilor din România au un sistem propriu de asigurare, fiind membri de drept ai Casei de Asigurări a Avocaților din România. În anul 1996 un număr de 26 de barouri au participat la Timișoara la un seminar organizat de către Baroul Timiș, având ca temă descentralizarea Casei de Asigurări a Avocaților. Pariticipanții au hotărât să adreseze Consiliului Uniunii Avocaților din România propunerea descentralizării activității C.A.A.

La data de 12 februarie 1997, prin Decizia nr. 2 a fost înființată Filiala Timiș a Casei de Asigurări a Avocaților care nu avea personalitate juridică. În anul 2001, în ședința de Consiliu a Uniunii Naționale a Barourilor din România, s-a aprobat Statutul Casei de Asigurări a Avocaților care prevede în mod expres că pe lângă fiecare barou va funcționa o Filială a C.A.A., care va avea personalitate juridică, buget propriu și patrimoniu unic. Filialele C.A.A. vor presta activități de interes public.

Filiala Timiș a Casei de Asigurări a Avocaților cuprinde un număr de 848 de membri. 

Sunt membri de drept ai Filialei:

- avocații activi;

- avocații pensionari;

- urmașii avocaților decedați, care beneficiază de pensie de urmaș.

 

Consiliul de Administrație a Filialei Timiș a CAA:

Av. Radu ZANDOMENI - Președinte

Av. Gheorghe Constantin POPA - Vicepreședinte

Av. Carmen OBÂRȘANU - Membru

Av. Mihaela-Anișoara ONIȚA-MÂRȘU - Membru

Av. Adina SURDEA-HERNEA - Membru

 

Reglementarea sistemului de pensii al avocaților:

- Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților;

- Statutul Casei de Asigurări a Avocaților;
- Regulamentul Casei de Asigurări a Avocaților.

 

Plata taxelor și contribuțiilor profesionale către CAA FILIALA TIMIȘ (sistemul propriu de asigurări sociale) se poate efectua în una dintre următoarele modalități:

 

ÎN NUMERAR LA SEDIUL CAA FILIALA TIMIȘ 

Se va depune la CAA FILIALA Timiș declarația privind veniturile lunare realizate. Modelul declarației privind veniturile lunare se poate descărca de pe site sau se poate ridica gratuit de la Casieria Baroului Timiș.

 

CU CARDUL BANCAR LA SEDIUL CAA FILIALA TIMIȘ

Se va depune la CAA FILIALA Timiș declarația privind veniturile lunare realizate. Modelul declarației privind veniturile lunare se poate descărca de pe site sau se poate ridica gratuit de la Casieria Baroului Timiș.

 

PRIN ORDIN DE PLATĂ 

Pentru a putea achita prin virament bancar taxele si contributiile datorate bugetului CAA Filiala Timiș, trebuiesc parcurse următoarele etape:

a) se completează declarația privind veniturile realizate, pe care o puteți descărca de pe site-ul www.baroul-timis.ro sau o puteți ridica gratuit de la Casieria Baroului Timiș;

b) se transmite declarația completată și semnată de avocat la adesa de e-mail declaratie@baroul-timis.ro sau la numărul de fax: +40 256 498 055; avocatul care plăteşte cota maximă de contribuţie nu are obligaţia de a declara valoarea veniturilor suplimentare cotei plătite;

c) se efectuează plata online, în următoarele conturi:

RO29BRDE360SV58957703600;

RO51BRDE360SV06857593600,

deschise la BRD Timisoara, Agenția Continental;

- RO39BTRLRONCRT0296568501, deschis la Banca Transilvania Timișoara,

- RO56BREL0002001436770100, deschis la Banca Libra Internet Bank Timișoara,

pe numele CAA Filiala TIMIȘ, CIF 9430265;

d) dovada plății (copie ordin de plată) se poate transmite la adresa de e-mail declaratie@baroul-timis.ro sau la numărul de fax: +40 256 498 055.

 

Contribuția datorată de avocat către sistemul propriu de asigurări sociale se calculează procentual, în funcție de venitul lunar realizat, după cum urmează:

 

A. avocat definitiv:

- venit lunar între 0 - 2.272 lei - contribuție: 250 lei.

- venit lunar între 2.273 lei - 12.145 lei - contribuție: 11% din venitul brut.

- venit lunar peste 12.145 lei - contribuție: 1.336 lei.

 

B. avocat stagiar: 

- venit lunar între 0 - 727 lei - contribuție: 80 lei.

- venit lunar între 728 lei - 12.145 lei - contribuție: 11% din venitul brut.

- venit lunar peste 12.145 lei - contribuție: 1.336 lei.

 

Contribuția la bugetul CAA Filiala Timiș se achită până în data de 25 ale lunii, pentru veniturile obținute în luna precedentă. Pentru depășirea termenului de 25, se vor percepe penalități de întârziere în cuantum de 0,15% / zi.