Uniunea Nationala a Barourilor din Romania - Baroul Timis

În urmă cu câţiva ani, ca urmare a unor lucrări de reparaţii efectuate la sediul Baroului din Palatul Dicasterial, a fost descoperit în arhiva baroului, procesul-verbal de constituire a Camerei Avocaţilor Timişoara, eveniment care a avut loc la data de 25 ianuarie 1875 când în clădirea Primăriei Timişoara, sub conducerea Preşedintelui Tribunalului Timişoara, avocaţii din Banat s-au întrunit într-o şedinţă extraordinară şi au pus bazele primei Camere a Avocaţilor din teritoriul ce la acea dată aparţinea statului ungar. Au fost prezenţi avocaţi din actualul judeţ Timiş, din judeţul Caraş Severin, din localităţi care în momentul de faţă aparţin Serbiei – Vârşeţ, Pancevo, Alibunar, Biserica Albă, Becicherecu Mare (Zrenianin), precum şi din localităţi care din punct de vedere administrativ, în momentul de faţă aparţin judeţului Arad. Un mare număr de avocaţi au transmis adeziunea lor la înfiinţarea Camerei, în formă scrisă, rugând adunarea generală de constituire să primească adeziunile respective, iar avocaţii să fie consideraţi membri ai nou înfiinţatului organism profesional. Înfiinţarea Camerei Avocaţilor ca organ conducător al ordinului avocaţilor a fost posibilă datorită apariţiei Legii nr. 34 din 1874, lege ce permitea avocaţilor să se organizeze într-un corp profesional propriu, cu organe de conducere proprii, cu reguli precise privind primirea în profesie, desfăşurarea stagiului, obţinerea examenului de definitivat, constatarea abaterilor disciplinare şi aplicarea sancţiunilor disciplinare celor ce încălcau dispoziţiile legale. Şi anterior apariţiei Legii nr. 34 din 1874, în Banat au existat şi şi-au desfăşurat activitatea o serie de avocaţi iluştrii, printre care amintim: Eftimie Murgu, Vicenţiu Babeş, Aloisiu Vlad, Constantin Rădulescu, Simion Mangiuca, Pavel Rotariu, Alexandru Mocioni, Emanoil Ungureanu, Coriolan Brediceanu, George Dobrin, Alexandru Marta, Traian Vuia, Gheorghe Gârda, Cornel Grofşorean, etc. Şedinţa de constituire a Camerei l-a ales în unanimitate în calitate de preşedinte pe avocatul timişorean Mauriţiu Sulyok. În această reglementare, Camera Avocaţilor a funcţionat până în anul 1920 când Ministerul Justiţiei, prin secretariatul general din Cluj a emis Ordonanţa nr. 16248/1920 prin care au fost dizolvate Camera Avocatilor şi Consiliul Camerei, conducerea fiind subordonată comisarului guvernamental. În acea perioadă această demnitate era ocupată de către Mihai Gropşianu, cel care în perioada 1922–1924 avea să devină decanul Baroului Timiş. La data de 7 februarie 1921 a fost convocată adunarea generală a membrilor Camerei Avocaţilor Timişoara care a hotărât transformarea camerei în barou care devine astfel continuatorul de drept al Camerei înfiinţate în anul 1875. Cu acea ocazie a fost ales primul decan roman al baroului în persoana avocatului Aurel Cosma. O etapă nouă începe după evenimentele din decembrie 1989, când membrii Baroului Timiş, alături de ceilalţi avocaţi din ţară hotărăsc ieşirea de sub tutela Ministerului Justiţiei, revenirea la formele tradiţionale de exercitare a profesiei prin înfiinţarea baroului. Se desfăşoară o activitate intensă pentru modificarea legislaţiei existente, perfecţionarea acesteia, etapă care se încheie odată cu apariţia Legii nr. 51/1995 ce consfinţea independenţa deplină a profesiei de avocat şi crea premizele privatizării profesiei prin apariţia noilor forme de exercitare a profesiei, cabinetele individuale de avocat, cabinetele asociate, societăţile civile profesionale. De la înfiinţarea Baroului, în rândurile acestuia au activat avocaţi de valoare morală şi profesională începând cu primul decan român al Baroului, Aurel Cosma, urmat de avocaţi iluştrii - Mihai Gropşianu, Liviu Cigăreanu, Victor Mercea, Adrian Brudariu, Aurel Baciu, Ioan Ţenchea, Gheorghe Ciorman, Constantin Ghimicescu, Tiberiu Coracu, Traian Ieremiciu, Borislav Popovici, Tiberiu Cernescu, Victor Bâca, Aron Mihancea, Ioan Hampu, toţi aceşti decani şi-au adus contribuţia la dezvoltarea profesiei de avocat şi la menţinerea Baroului Timiş pe unele din primele locuri ale avocaturii din România. Ar fi dificilă nominalizarea unor colegi iluştrii care au activat în cadrul Baroului Timiş deoarece numărul lor este foarte mare, iar a aminti numai pe unii dintre aceştia ar fi o mare nedreptate. Trebuie menţionat faptul că încă de la înfiinţarea corpului profesional al avocaţilor, aceştia au fost în primele rânduri ale luptei duse pentru reîntregirea neamului românesc, mulţi dintre avocaţi făcând parte din rândurile Partidului Naţional Român, din componenţa căruia făcea parte elita intelectualilor bănăţeni. Dupa instaurarea administratiei romanesti in Banat, Statul Roman a facut apel la avocati, sa intre in administratie, ocupand inalte functii administrative. Au ocupat demnitatea de Prefect al Judetului Timis, urmatorii avocati: Aurel Cosma, Nicolae Imbroane, Coriolan Balta, Iuliu Coste, Antoniu Bogdan, Liviu Cigareanu, Valeriu Boleantu, Aurel Ciobanu, Coriolan Baran, Dimitrie Nistor, Tiereanu A. Emil, Alexandru Roscoban, Gant Dumitru.

Extras din “Istoria Baroului Timis” Colectia Paideia, Timisoara, ianuarie 2010